Dostarczanie użytkownikom pracującym w trybie offline dostosowanego pliku ID produktu

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Dostarczanie użytkownikom pracującym w trybie offline dostosowanego pliku ID produktu

W trakcie okresu wypożyczenia narzędzie Tekla Structures License Borrow Tool potrzebuje numerów ID aktywacji dla licencji. Po eksportowaniu pliku ID produktu ( .tpi ) za pomocą narzędzia Tekla Structures License Administration Tool zapisane są w nim numery ID aktywacji dla aktywowanych licencji. Ten plik można następnie wysłać użytkownikom pracującym w trybie offline.

Domyślny plik ID produktu zawiera wszystkie konfiguracje, więc dla użytkowników pracujących w trybie offline należy przygotować dostosowany plik ID produktu, w którym znajdą się identyfikatory aktywacji tylko tych aktywowanych licencji, które są dla nich dostępne do wypożyczenia. Plik ID produktu należy eksportować za pomocą aplikacji Tekla Structures License Administration Tool na komputerze, na którym działa serwer licencyjny, i wysłać ten plik użytkownikom wypożyczającym licencje. Numery ID aktywacji są zaszyfrowane.

Ostrzeżenie:

Pliki ID produktu nie są automatycznie aktualizowane. Po dezaktywacji licencji możliwych do wypożyczania lub aktywowaniu nowych licencji przeznaczonych do wypożyczania należy eksportować nowy plik ID produktu i wysłać go do użytkowników Tekla Structures pracujących w trybie offline, którzy wypożyczają licencje.

Aby eksportować plik ID produktu na komputerze, na którym działa serwer licencyjny Tekla Structures:

  1. Przejdź do Licencjonowanie Tekla Structures > Tekla Structures License Administration Tool przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.
  2. Kliknij Eksportuj.
  3. W oknie dialogowym Zapisz ID produktu jako wprowadź nazwę pliku ID produktu lub pozostaw domyślną nazwę pliku, wybierz folder, w którym chcesz zapisać ten plik, i kliknij przycisk Zapisz.

    Jeśli plik nosi nazwę standard.tpi i znajduje się na komputerze użytkownika w folderze ..\TeklaStructures\License\Borrow , jest automatycznie otwierany przy uruchamianiu aplikacji Tekla Structures License Borrow Tool.

  4. Wyślij plik ID produktu do użytkowników Tekla Structures , którzy muszą wypożyczać licencje, i poinformuj ich, jak korzystać z tego pliku.

    Jeśli plik nosi nazwę standard.tpi i znajduje się na komputerze użytkownika w folderze ..\TeklaStructures\License\Borrow , jest automatycznie otwierany przy uruchamianiu aplikacji Tekla Structures License Borrow Tool.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej