Problemy z instalacją serwera licencyjnego Tekla Structures i z nawiązaniem połączenia z serwerem licencyjnym

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Problemy z instalacją serwera licencyjnego Tekla Structures i z nawiązaniem połączenia z serwerem licencyjnym

Instalacja serwera licencyjnego nie powiodła się i wyświetlany jest następujący komunikat: „A newer version of this application is already installed on this computer. If you wish to install this version, please uninstall the newer version first. Click OK to exit the wizard.”

Przyczyna: zainstalowana jest już nowsza wersja serwera licencyjnego.

Rozwiązanie: nie należy instalować starej wersji serwera licencyjnego. Na stronie pobierania Tekla Downloads należy sprawdzić, jaka jest najnowsza dostępna wersja serwera licencyjnego.

Wersja serwera licencyjnego jest niezależna od Tekla Structures. Jeśli jednak z jakiegoś powodu konieczne jest użycie starszej wersji serwera licencyjnego, należy przed jej zainstalowaniem odinstalować z komputera nowszą wersję.

Instalacja serwera licencyjnego nie została zakończona (brak komunikatu o błędzie)

Przyczyna: na komputerze działa inne oprogramowanie korzystające z systemu licencjonowania FlexNet.

Rozwiązanie: należy zatrzymać za pomocą aplikacji LMTOOLS wszystkie usługi licencyjne, a następnie zainstalować serwer licencyjny Tekla Structures i ponownie uruchomić zatrzymane wcześniej usługi:

 1. Przejdź do Licencjonowanie Tekla Structures > LMTOOLS przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.

 2. Upewnij się, że na zakładce Service/License File zaznaczone jest pole wyboru Configuration using services , wybierz usługę licencji na liście usług, przejdź do zakładki Start/Stop/Reread i kliknij przycisk Stop Server.

  Powtórz czynność w przypadku wszystkich usług, które chcesz zatrzymać.

 3. Zainstaluj serwer licencyjny Tekla Structures.
 4. Uruchom w aplikacji LMTOOLS zatrzymane wcześniej usługi.

Problem z nawiązywaniem połączenia z serwerem licencyjnym. Wyświetlany jest następujący komunikat: "Error when connecting to the license server. Contact your system administrator or try another server".

Przyczyna: ten problem wiąże się często z ustawieniami zapory sieciowej.

Rozwiązanie: należy sprawdzić, czy zapora sieciowa umożliwia komputerowi klienta łączenie się z serwerem licencyjnym.

Inicjalizacja biblioteki licencji nie powiodła się i wystąpił błąd: Usługa licencyjna nie jest zainstalowana.

Przyczyna: ten błąd pojawia się przy uruchamianiu aplikacji Tekla Structures License Administration Tool lub przy próbie uruchomienia narzędzia wiersza polecenia serveractutil.exe.

Rozwiązanie: jeśli dla instalacji usługi licencyjnej Tekla Structures została wybrana opcja Ręcznie , należy ręcznie zainstalować usługę licencyjną FLEXnet:

 1. Jeśli na serwerze działają też jakieś inne usługi licencyjne FlexNet, należy je zatrzymać przed wprowadzeniem poleceń służących do ręcznej instalacji.
 2. Przejdź do menu Start lub do ekranu startowego (zależnie od wersji systemu Windows) i otwórz Wiersz polecenia jako administrator.
 3. W wierszu wpisz następujące polecenia:

  cd /D pełna_ścieżka_dostępu_do_katalogu_instalacji

  Jeśli instalujesz serwer licencyjny Tekla Structures w domyślnym folderze, musisz wprowadzić polecenie cd /D C:\TeklaStructures\License\Server.

  installanchorservice.exe

Nie można nawiązać połączenia z serwerem licencyjnym.

Rozwiązanie: w przypadku nawiązywania po raz pierwszy połączenia między komputerem klienta, na którym zainstalowana jest nowa wersja Tekla Structures a serwerem licencyjnym Tekla Structures należy wykonać poniższe czynności.

 • Upewnij się, że zarówno komputer klienta, jak i serwer licencyjny, znajdują się w tej samej domenie.
 • Upewnij się, że jest nawiązane połączenie z siecią LAN. Serwer licencyjny i komputery klienta muszą należeć do tej samej sieci LAN.
 • Wyłącz w komputerze zaporę sieciową i wstrzymaj ochronę przeciw wirusom/programom szpiegującym.

Po wykonaniu powyższych czynności należy przeprowadzić na serwerze licencyjnym firmy następujące działania:

 1. Upewnij się, że nikt nie korzysta aktualnie z Tekla Structures (poproś wszystkich użytkowników o zakończenie działania Tekla Structures).
 2. Przejdź do folderu C:\TeklaStructures\License\Server i otwórz plik tekla.lic w edytorze tekstu.
 3. Na końcu pierwszego wiersza dodaj wolny port TCP/IP dla usługi licencyjnej, o ile nie występuje on tam domyślnie. Pamiętaj, że opcja automatycznej instalacji powoduje ustawienie dla portu domyślnej wartości 27007.

  Przykładowy pierwszy wiersz: SERVER MOJ_SERWER ANY 27007 , gdzie MOJ_SERWER to serwer licencyjny, a 27007 to numer portu.

 4. Po wprowadzeniu zmian w pliku zapisz go i zamknij.
 5. Przejdź do Licencjonowanie Tekla Structures > LMTOOLS przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.
 6. Upewnij się, że na zakładce Service/License File zaznaczone są pola wyboru Configuration using services i Tekla Structures Licensing Service.
 7. Na zakładce Start/Stop/Reread kliknij przycisk Stop Server. Odczekaj kilka sekund i kliknij przycisk Start Server.

Po wskazaniu serwera i portu należy wykonać na stacjach roboczych z programem Tekla Structures następujące czynności:

 1. Uruchom Tekla Structures.
 2. W oknie dialogowym Connect to License Server dodaj numer portu przed nazwą serwera i kliknij OK.

  Przykład: 27007@MOJ_SERWER

Nie można uruchomić usługi licencjonowania Tekla Structures.

Przyczyna: Plik tekla-debug.log może być zablokowany. Uniemożliwia to uruchomienie usługi.

Rozwiązanie: Usuń plik tekla-debug.log i uruchom ponownie komputer.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej