Problemy z aktywowaniem licencji Tekla Structures

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Problemy z aktywowaniem licencji Tekla Structures

Wyświetlany jest następujący komunikat: „Błąd odczytu pliku uprawnień”.

Przyczyna: z jakiegoś powodu nie działa platforma .NET Framework.

Rozwiązanie: zainstaluj ponownie bieżącą wersję platformy .NET Framework lub zainstaluj najnowszą wersję, która jest dostępna dla używanego systemu operacyjnego.

Aktywowanie licencji nie powiodło się i wyświetlany jest następujący komunikat: „Unable to activate more licenses than you are entitled to”.

Przyczyna: jest kilka możliwych przyczyn tego problemu.

 • Licencje mogły zostać aktywowane na innym komputerze. Nie można aktywować większej liczby licencji niż liczba dostępnych licencji.

 • Nastąpiła próba aktywowania odnowionej licencji tymczasowej lub stałej bez uprzedniego dezaktywowania poprzedniej licencji tymczasowej.

Rozwiązanie: są dwa możliwe rozwiązania.

 • Należy dezaktywować licencję na innym komputerze, a następnie aktywować ją na swoim komputerze.

 • Należy dezaktywować obecną licencję tymczasową, a następnie aktywować kolejną powiązaną licencję.

Więcej informacji na temat dezaktywowania licencji można znaleźć w podrozdziale Dezaktywowanie licencji Tekla Structures.

Nie zgadza się liczba licencji aktywowanych w aplikacji Tekla Structures License Administration Tool i w aplikacji LMTOOLS.

Przyczyna: nie wprowadzono w usłudze licencyjnej informacji o nowych licencjach.

Rozwiązanie 1: należy ponownie odczytać plik licencji w aplikacji LMTOOLS :

 1. Przejdź do Licencjonowanie Tekla Structures > LMTOOLS przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.
 2. Na zakładce Start/Stop/Reread kliknij przycisk ReRead License File.

Rozwiązanie 2: jeśli komputer ma połączenie z kilkoma serwerami licencyjnymi, ponowne odczytanie pliku licencji może nie wystarczyć. W takim przypadku należy zatrzymać działanie serwera licencyjnego, a następnie uruchomić go ponownie w aplikacji LMTOOLS :

 1. Upewnij się, że nikt nie korzysta aktualnie z serwera licencyjnego Tekla Structures.
 2. Upewnij się, że na zakładce Service/License File zaznaczone są pola wyboru Configuration using services i Tekla Structures Licensing Service.
 3. Na zakładce Start/Stop/Reread w aplikacji LMTOOLS zaznacz pole wyboru Force Server Shutdown i kliknij przycisk Stop Server.
 4. Sprawdź, czy stan zmienił się na „Stopping server”. Odczekaj kilka minut.
 5. Kliknij przycisk Start Server i upewnij się, że wyświetlany jest stan „Server Start Successful”.
Wskazówka:

Aby uniknąć tego problemu na przyszłość, należy upewnić się, że serwer licencyjny jest automatycznie powiadamiany o aktywowaniu, zdezaktywowaniu lub naprawie licencji.

Aby włączyć w aplikacji Tekla Structures License Administration Tool funkcję automatycznego powiadamiania, należy kliknąć przycisk Powiadom serwer.

Więcej informacji na temat uruchamiania i zatrzymywania serwera oraz ponownego odczytywania pliku licencji można znaleźć w podrozdziale Opcje i ustawienia narzędzia LMTOOLS używane do licencjonowania Tekla Structures.

Więcej informacji na temat aktywowania licencji można znaleźć w podrozdziale Aktywowanie licencji Tekla Structures z użyciem funkcji automatycznego powiadamiania serwera.

Nie są wyświetlane żadne ostrzeżenia nawet w sytuacji, gdy licencja tymczasowa ma wygasnąć w ciągu miesiąca.

Przyczyna: ostrzeżenie o wygaśnięciu pojawia się, tylko gdy użytkownik korzysta z wygasającej licencji. Prawdopodobnie występuje kilka licencji stałych (aktywowanych wcześniej) i kilka licencji tymczasowych, które zostały aktywowane później niż licencje stałe.

Gdy użytkownicy uruchamiają Tekla Structures , system korzysta z licencji w kolejności ich aktywowania. Jeśli np. system zawiera 10 licencji stałych i 2 licencje tymczasowe, użytkownik otrzyma licencję tymczasową i zobaczy ostrzeżenie o jej wygaśnięciu, dopiero gdy wszystkie 10 licencji stałych będzie znajdować się już w użyciu.

Nic się nie wyświetla przy próbie otwarcia certyfikatu uprawnień w aplikacji Tekla Structures License Administration Tool.

Przyczyna 1: certyfikat uprawnień załączony do otrzymanej wiadomości e-mail nie został pobrany za pomocą aplikacji pocztowej tylko otwarty w przeglądarce internetowej i zapisany przy jej użyciu jako plik .html.

Rozwiązanie: należy otworzyć wiadomość e-mail z załączonym certyfikatem uprawnień EntitlementCertificate.html. Certyfikat uprawnień należy skopiować z wiadomości e-mail do folderu ..\TeklaStructures\License\Server. Następnie należy ponowić próbę otwarcia go w aplikacji Tekla Structures License Administration Tool , klikając przycisk Otwórz.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Aktywowanie licencji Tekla Structures z użyciem funkcji automatycznego powiadamiania serwera.

Przyczyna 2: działające na komputerze oprogramowanie antywirusowe usunęło logo Trimble Solutions z certyfikatu uprawnień licencji.

Rozwiązanie: nadawca pliku certyfikatu uprawnień powinien umieścić go w archiwum ZIP. Następnie należy wyodrębnić z takiego archiwum ZIP plik certyfikatu uprawnień na komputerze, na którym mają zostać aktywowane licencje.

Licencja została aktywowana pomyślnie, ale po uruchomieniu polecenia „serveractutil -view” pojawia się następujący komunikat o błędzie: „Activation library initialization failed”.

Przyczyna: instalacja serwera licencyjnego nie powiodła się.

Rozwiązanie: należy wykonać poniższe czynności.

 1. Zatrzymaj w aplikacji LMTOOLS pozostałe usługi licencyjne systemu FlexNet.
 2. W wierszu polecenia uruchom polecenie installanchorservice.exe , a następnie uruchom ponownie serwer licencyjny.

Po wykonaniu tych czynności możliwe będzie aktywowanie licencji i korzystanie z Tekla Structures.

Jeśli powyższy sposób nie zadziała, należy odinstalować serwer licencyjny i ponownie zainstalować jego najnowszą wersję, korzystając z uprawnień administratora.

Więcej informacji na temat instalowania i odinstalowywania serwera licencyjnego można znaleźć w podrozdziałach Ręczne odinstalowanie serwera licencji i Instalowanie serwera licencyjnego Tekla Structures.

W aplikacji Tekla Structures License Administration Tool nie działa funkcja automatycznego powiadamiania: nic się nie dzieje po kliknięciu przycisku Powiadom serwer.

Przyczyna: jedną z przyczyn niedziałania przycisku Powiadom serwer w aplikacji Tekla Structures License Administration Tool może być to, że nie uruchomiono na komputerze usługi Tekla Structures Licensing Service.

Rozwiązanie: aby wyeliminować ten problem, należy w systemie Windows wybrać kolejno opcje: Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Usługi . Następnie należy upewnić się, że stan usługi Tekla Structures Licensing Service to Uruchomiono. Ponadto w kolumnie Typ uruchomienia powinien w przypadku tej usługi widnieć typ Automatyczny lub Automatycznie (opóźnione uruchomienie).

Licencje nie są już widoczne jako aktywowane lub stare wersje licencji są wprawdzie aktywowane, ale nie działają.

Przyczyna: problemy z licencjonowaniem może powodować przywracanie systemu Windows. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Przywracanie systemu Windows może wpływać na model i licencjonowanie.

Przydatne linki

Więcej informacji na temat stanu aktywowanych licencji w zaufanym magazynie można znaleźć w artykułach pomocy technicznej dostępnych na stronach Tekla User Assistance:

Sprawdzanie stanu aktywowanych licencji w zaufanym magazynie

Sprawdzanie stanu aktywowanych licencji w zaufanym magazynie (łącznie z informacjami o wypożyczaniu)

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej