Ręczne modyfikowanie pliku licencji tekla.lic

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Ręczne modyfikowanie pliku licencji tekla.lic

Jeśli użytkownik wybierze opcję instalacji Automatycznie , serwer licencyjny przyjmie nazwę hosta jego komputera: 27007@nazwa_hosta_serwera ( port@nazwa_hosta ).

System licencjonowania automatycznie wyszukuje dostępny port TCP/IP i używa pierwszego dostępnego portu, który zostanie wykryty. Instalacja w ramach opcji Automatycznie powoduje ustawienie portu 27007.

Plik licencji tekla.lic trzeba zmodyfikować, jeśli:

 • Została wybrana opcja instalacji serwera licencyjnego Ręcznie

 • Chcemy zmienić port TCP/IP serwera licencyjnego

 • Chcemy zamiast nazwy hosta używać adresu IP komputera

Aby ręcznie zmodyfikować plik licencji tekla.lic :

 1. Przejdź na komputerze-serwerze do folderu ..\TeklaStructures\License\Server.
 2. Otwórz plik tekla.lic w edytorze tekstu.
 3. Wprowadź niezbędne zmiany:
  • Aby używać nazwy hosta lub adresu IP: zastąp ciąg tekstowy w pierwszym wierszu między słowami SERVER a ANY nazwą hosta lub adresem IP serwera licencyjnego.

   Przy wprowadzaniu nazwy hosta lub adresu IP serwera licencyjnego uważaj, aby nie usunąć słów SERVER i ANY.

   Następujące formaty są prawidłowe:

   Nazwa hosta: nazwa_hosta_serwera

   Nazwa domeny: nazwa_hosta_serwera.moja_firma.com

   Adres IP: 10.0.0.12

   Nazwę hosta serwera licencyjnego można sprawdzić przy użyciu aplikacji LMTOOLS na zakładce System Settings. Przejdź do Licencjonowanie Tekla Structures > LMTOOLS przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.

  • Aby ręcznie ustawić port TCP/IP: Wprowadź numer portu TCP/IP po tekście SERVER nazwa_hosta_serwera ANY.

   Numer portu może wskazywać dowolny wolny port z zakresu 0–64000.

 4. Zapisz zmiany i zakończ działanie edytora tekstu.
 5. Aby zmiany zaczęły obowiązywać, uruchom ponownie usługę Tekla Structures Licensing Service w aplikacji LMTOOLS lub w oknie dialogowym Usługi systemu Windows.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej