Modyfikowanie uprawnień dostępu do licencji Tekla Structures (tekla.opt)

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Modyfikowanie uprawnień dostępu do licencji Tekla Structures (tekla.opt)

Administrator serwera licencji może przyznawać różnym użytkownikom i grupom użytkowników różne uprawnienia do używania licencji, modyfikując plik opcji tekla.opt. Pozwala to zapobiec sytuacji, w której nie ma licencji dostępnych dla użytkowników, którzy ich potrzebują, ponieważ ktoś inny ma zastrzeżoną lub wypożyczoną licencję, której nie potrzebuje.

Plik opcji licencjonowania tekla.opt znajduje się w folderze ..\TeklaStructures\License\Server.

Do najbardziej typowych opcji konfiguracyjnych należą następujące:

 • Można określić uprawnienia dostępu dla konkretnych nazw użytkowników lub hostów/adresów IP lub indywidualnie albo używając zdefiniowanych grup. Można używać tej samej nazwy użytkownika lub hosta w kilku grupach.

 • Istnieje możliwość zarezerwowania liczby licencji dla określonej konfiguracji (np., detalowania konstrukcji stalowych) wyłącznie do użytku przez określonego użytkownika lub grupę użytkowników. W razie potrzeby użytkownicy w grupie mogą zarezerwować więcej licencji niż zastrzeżona liczba. Inni użytkownicy można używać jedynie pozostałych wolnych licencji poza zastrzeżoną liczbą.

 • Można określić maksymalną ( max ) liczbę licencji, których jednocześnie może używać użytkownik lub grupa. Użytkownicy, którzy nie są uwzględnieni w tym ograniczeniu, mogą używać wszelkich wolnych licencji.

 • Istnieje możliwość zezwolenia include użytkownikowi lub grupie na wyłączne używanie wszystkich licencji do określonej konfiguracji. Inni użytkownicy nie będą mogli używać konfiguracji.

 • Istnieje możliwość odmówić exclude konkretnym użytkownikom używania dowolnych licencji do określonej konfiguracji. Pozostali użytkownicy mogą korzystać z konfiguracji.

 • Można zezwolić lub odmówić użytkownikom wypożyczania licencji.

Aby zmodyfikować uprawnienia dostępu w pliku tekla.opt :

 1. Przejdź do folderu ..\TeklaStructures\License\Server.
 2. Otwórz plik tekla.opt w edytorze tekstu.
 3. Wprowadź definicje uprawnień i ograniczeń dostępu do licencji.

  Ciąg definicji składa się z następujących części: [słowo kluczowe] [funkcja Tekla Structures] [typ użytkownika] [nazwa]

  Przy tworzeniu definicji należy pamiętać o poniższych regułach.

  • W pliku opcji rozróżniana jest wielkość liter.

  • Jeśli konieczne jest zdefiniowanie grup użytkowników i grup hostów, właśnie od tego trzeba zacząć.

   Przy definiowaniu grup użytkowników i nazw hostów należy stosować nazwy użytkownika z systemu Windows, a przy definiowaniu grup hostów - posługiwać się adresami IP.

  • Należy wprowadzać po jednej definicji w każdym wierszu. Definicja składa się z następujących elementów:

   • Słowo kluczowe opcji, które określa działania.

   • Funkcja, np. konfiguracja, na którą wpływa słowo kluczowe.

   • Typ, na który wpływa słowo kluczowe.

    Dostępne opcje: USER , GROUP , HOST i HOST_GROUP.

   • Nazwa użytkownika, grupa użytkowników, host lub grupy hostów, na które wpływa słowo kluczowe.

    W przypadku słów kluczowych HOST i HOST_GROUP można używać nazw hostów lub adresów IP komputerów.

  • Aby wyłączyć wiersz w pliku opcji, należy na początku wiersza wprowadzić znak #.

  Przykłady definicji:

  INCLUDE PCD-C USER scarlett (Tylko użytkownik scarlett jest uprawniony do korzystania z konfiguracji Detalowanie prefabrykatów betonowych ).

  RESERVE 1 RCD-C USER vera (Jedna licencja konfiguracji Detalowanie zbrojenia jest zarezerwowana dla użytkownika vera).

  Szczegółowe informacje na temat dozwolonych słów kluczowych i kodów konfiguracji razem z dodatkowymi przykładami można znaleźć w podrozdziale Kody konfiguracji i słowa kluczowe stosowane w definicjach uprawień dostępu.

 4. Zapisz zmiany i zakończ działanie edytora tekstu.
 5. Przejdź do Licencjonowanie Tekla Structures > LMTOOLS przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.
 6. W aplikacji LMTOOLS przejdź do zakładki Start/Stop/Reread i kliknij przycisk ReRead License File , aby zaktualizować zmiany w pliku licencji i w pliku opcji.

Przydatne linki

Więcej informacji na temat przyznawania dostępu do określonych wersji Tekla Structures tylko wybranym użytkownikom można znaleźć w następującym artykule pomocy technicznej na stronach Tekla User Assistance: Jak przyznać dostęp do określonej wersji Tekla Structures tylko wybranym użytkownikom

Was this helpful?
Wstecz
Dalej