Zarządzanie licencjami

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Zarządzanie licencjami

Aby rozpocząć administrowanie licencjami:

  1. Upewnij się, że rozumiesz działanie licencjonowania. Zobacz System licencjonowania Tekla Structures.
  2. Zainstaluj serwer licencji w sposób opisany w sekcji Instalowanie serwera licencyjnego Tekla Structures.
  3. Upewnij się, że serwer licencji może połączyć się z serwerem aktywacji Trimble, a klienci mogą się łączyć z serwerem licencji. Zobacz Zezwalanie serwerowi licencyjnemu Tekla Structures na wykonywanie działań poprzez Zaporę systemu Windows.
  4. Aktywowanie licencji na serwerze opisano w sekcji Aktywowanie licencji Tekla Structures.
  5. Sprawdź, czy licencjonowanie działa i połącz klientów z serwerem licencji w sposób opisany w sekcji Nawiązywanie połączenia Tekla Structures z serwerem licencyjnym.

Ponadto można zadbać, aby odpowiednie typy licencji były dostępne dla użytkowników, którzy najczęściej ich potrzebują, określając uprawnienia do używania i wypożyczania licencji w sposób opisany w sekcji Modyfikowanie uprawnień dostępu do licencji Tekla Structures (tekla.opt). Pozwala to zapobiec sytuacji, w której nie ma licencji dostępnych dla użytkowników, którzy ich potrzebują, ponieważ ktoś inny ma zastrzeżoną lub wypożyczoną licencję, której nie potrzebuje.

Przy odnawianiu licencji i gdy konieczne jest wprowadzenie zmiany konfiguracji sprzętowej na serwerze licencji, należy dezaktywować licencje w sposób opisany w sekcji Dezaktywowanie licencji Tekla Structures.

Jeśli licencje przestaną być zaufane lub zostaną wyłączone, nie będzie można z nich korzystać i konieczna stanie się ich naprawa. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Naprawianie licencji Tekla Structures.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej