Dezaktywowanie licencji Tekla Structures

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Dezaktywowanie licencji Tekla Structures

Po dezaktywowaniu licencji uprawnienia dostępu do niej są przenoszone z serwera licencyjnego firmy użytkownika z powrotem do firmy Trimble Solutions. Kolejne licencje Tekla Structures są powiązane ze sobą. Oznacza to, że najpierw należy dezaktywować wcześniejsze licencje w łańcuchu licencji przed aktywacją kolejnych powiązanych licencji. Powiązanie działa też w drugą stronę: po aktywowaniu kolejnych wersji licencji nie można już aktywować poprzedzających ich licencji.

  • Należy dezaktywować wszystkie licencje wyświetlane w tym samym wierszu w obszarze Aktywowane Licencje przy użyciu aplikacji Tekla Structures License Administration Tool.

  • Do dezaktywowania licencji niezbędne jest połączenie internetowe.

  • Po dezaktywowaniu licencji można je ponownie aktywować na tym samym lub innym serwerze.

Uwaga:

Przed dezaktywowaniem licencji należy się upewnić, że nie są one aktualnie używane ani wypożyczone. Przed dezaktywowaniem wypożyczonych licencji muszą one zostać zwrócone.

Kiedy należy dezaktywować licencje

  • Przed aktywowaniem kolejnej licencji tymczasowej lub stałej z łańcucha licencji.
  • Przed odnowieniem rocznej usługi maintenance, np. w przypadku zmiany licencji wersji 20 Tekla Structures na 21 należy dezaktywować licencje z poprzedniego roku, aby móc aktywować licencje na kolejny rok.
  • Jeśli aktywowano nieprawidłową konfigurację lub zbyt dużą liczbę konfiguracji.
  • Przed przeniesieniem serwera licencyjnego z jednego komputera na drugi.
  • Przed wprowadzeniem w serwerze licencyjnym zmiany konfiguracji sprzętowej lub adresu IP.
  • Przed ponownym zainstalowaniem lub uaktualnieniem systemu Windows na komputerze-serwerze.
  • Przed sformatowaniem dysku na komputerze-serwerze.

Kiedy nie trzeba dezaktywować licencji

Licencji nie trzeba dezaktywować przed odinstalowaniem i ponownym zainstalowaniem serwera licencyjnego.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej