Instalowanie serwera licencyjnego Tekla Structures - instalacja automatyczna

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Instalowanie serwera licencyjnego Tekla Structures - instalacja automatyczna

Przed rozpoczęciem instalowania serwera licencyjnego należy zatrzymać usługę licencyjną FlexNet i pozostałe usługi licencyjne.

Więcej informacji, której wersji serwera licencyjnego należy używać, można znaleźć w podrozdziale Której wersji serwera licencyjnego należy użyć.

Aby zainstalować domyślną konfigurację serwera licencyjnego Tekla Structures na komputerze, na którym nie ma zainstalowanej wcześniejszej wersji serwera licencyjnego Tekla Structures :

  1. Pobierz pakiet instalacyjny serwera licencyjnego z najnowszymi aktualizacjami ze strony pobierania Tekla Downloads.
  2. Wybierz język instalacji.
  3. W przypadku standardowej konfiguracji instalacji usługi licencyjnej wybierz opcję Automatycznie.
  4. Wybierz folder, w którym chcesz zainstalować serwer licencyjny, i dokończ instalację.

Serwer licencyjny Tekla Structures zostanie zainstalowany.

W ramach automatycznej instalacji serwera licencyjnego otrzymuje on domyślnie nazwę hosta 27007@nazwa_hosta , gdzie 27007 to numer portu, a nazwa_hosta to nazwa danego komputera. Wartość 27007@nazwa_danego_hosta pełni funkcję adresu serwera licencyjnego w przypadku każdej instalacji Tekla Structures.

Po zainstalowaniu serwera licencyjnego należy wykonać następujące czynności:

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej