Przykłady różnych konfiguracji systemu licencjonowania Tekla Structures

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Przykłady różnych konfiguracji systemu licencjonowania Tekla Structures

Poniższe przykłady mają służyć za wskazówki przy planowaniu zarządzania licencjami w firmach i organizacjach różnej wielkości.

Przykład 1: Jeden użytkownik Tekla Structures , wszystkie licencje aktywowane na jednym komputerze

Tylko jeden użytkownik korzysta w firmie z Tekla Structures. Użytkownik instaluje Tekla Structures i serwer licencyjny na tym samym komputerze.

 • Instalowanie serwera licencyjnego jest bardzo proste, a ponadto można korzystać z jego ustawień domyślnych. Użytkownik nie musi zmieniać ustawień serwera licencyjnego, ponieważ uruchamia serwer licencyjny i Tekla Structures na tym samym komputerze.

 • Użytkownik instaluje serwer licencyjny na komputerze, więc nie musi wypożyczać licencji ani korzystać z połączenia VPN, aby używać Tekla Structures poza firmą.

Przykład 2: Trzej użytkownicy Tekla Structures , niezbędne licencje aktywowane osobno na każdym komputerze

W firmie jest trzech użytkowników Tekla Structures. Korzystają oni z różnych konfiguracji Tekla Structures , więc każdy z nich instaluje serwer licencyjny na swoim własnym komputerze i aktywuje tylko niezbędne licencje.

 • Administrator serwera licencyjnego nie jest konieczny, ponieważ użytkownicy samodzielnie zajmują się obsługą serwisową swoich serwerów licencyjnych.

 • Użytkownicy instalują serwery licencyjne na swoich komputerach, więc nie muszą wypożyczać licencji ani korzystać z połączenia VPN, aby używać Tekla Structures poza firmą.

Przykład 3: Dziesięciu użytkowników Tekla Structures , niezbędne licencje aktywowane na wspólnym serwerze licencyjnym i na komputerze jednego z użytkowników

W firmie jest dziesięciu użytkowników Tekla Structures. Korzystają oni z różnych konfiguracji, więc firma stosuje wspólny serwer licencyjny.

 • W firmie przyjęto wewnętrzne zasady użycia licencji regulujące zarządzanie licencjami.

 • Jednemu z głównych użytkowników przypisano rolę administratora serwera licencyjnego. Instaluje on serwer licencyjny oraz podaje użytkownikom jego nazwę hosta i numer portu. Wykonuje też inne obowiązki związane z obsługą serwisową serwera.

 • Jeden z użytkowników często podróżuje i musi korzystać z Tekla Structures w trakcie tych wyjazdów. Serwer licencyjny jest zainstalowany osobno na komputerze tego użytkownika, więc nie musi on wypożyczać licencji ani korzystać z połączenia VPN, aby używać Tekla Structures w trybie offline.

 • Inni użytkownicy wypożyczają licencje z serwera licencyjnego, gdy muszą korzystać z Tekla Structures w trybie offline.

Przykład 4: Pięćdziesięciu użytkowników Tekla Structures w dwóch biurach, niezbędne licencje aktywowane na dwóch osobnych serwerach

W dwóch osobnych biurach firmy jest łącznie pięćdziesięciu użytkowników Tekla Structures. Oba biura mają własne serwery licencyjne.

 • W obu biurach wyznaczono administratorów serwerów licencyjnych. Instalują oni serwery licencyjne i zajmują się ich obsługą serwisową.

 • W firmie przyjęto wewnętrzne zasady użycia licencji. Zawierają one np. reguły określające, kto może wypożyczać licencje.

 • Ze względu na dużą liczbę użytkowników Tekla Structures administratorzy serwerów licencyjnych tworzą pliki opcji tekla.opt do sterowania uprawnieniami dostępu do różnych licencji.

 • Tylko kilku użytkowników potrzebuje dostępu do Tekla Structures w trybie offline. Administratorzy serwerów licencyjnych modyfikują pliki opcji, aby umożliwić wypożyczanie licencji wyłącznie tym użytkownikom, którzy muszą z niego korzystać.

 • Jeśli jeden serwer licencyjny przestanie działać, użytkownicy mogą nawiązać połączenie z serwerem w drugim biurze. Jeśli są na nim dostępne licencje, użytkownicy mogą z nich korzystać.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej