Wyświetlanie i diagnozowanie błędów z aktywowaniem, dezaktywowaniem i wypożyczaniem licencji Tekla Structures

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Wyświetlanie i diagnozowanie błędów z aktywowaniem, dezaktywowaniem i wypożyczaniem licencji Tekla Structures

Narzędzia Tekla Structures License Administration Tool i Tekla Structures License Borrow Tool wyświetlają komunikaty o występujących błędach. Ponadto automatycznie tworzą pakiety ze wszystkimi plikami niezbędnymi do zdiagnozowania błędów.

Jeśli pojawi się problem z aktywowaniem, dezaktywowaniem, wypożyczaniem lub zwracaniem licencji, narzędzia Tekla Structures License Administration Tool i Tekla Structures License Borrow Tool wyświetlają komunikat o błędzie w oknie dialogowym Aktywowanie licencji , Dezaktywowanie licencji , Wypożyczenie licencji lub Zwracanie wypożyczonych licencji , zależnie od przedmiotu błędu.

 • Bardziej szczegółowe informacje na temat błędu można wyświetlić, klikając w oknie dialogowym błędu przycisk Pokaż.

 • Narzędzia Tekla Structures License Administration Tool i Tekla Structures License Borrow Tool automatycznie tworzą w folderach C:\TeklaStructures\License\Server\Reports i %TEMP%\Tekla Structures License Borrow Tool\Reports pakiety ZIP ze wszystkimi plikami niezbędnymi do zdiagnozowania błędów. W oknie dialogowym błędu należy kliknąć przycisk Przeglądaj , aby wyświetlić zawartość folderu, w którym znajduje się pakiet z raportem o błędzie. Pakiet ten można wysłać do lokalnego centrum pomocy technicznej w celu uzyskania porady.

  Pakiet z raportem o błędzie zawiera następujące pliki:

  tekla_debug.log - plik dziennika debugowania serwera licencyjnego Tekla Structures

  error.txt - raport o błędzie zawierający informacje o błędzie. W pakiecie ZIP tworzonym przez narzędzie Tekla Structures License Borrow Tool znajduje się tylko ten plik.

  tekla.opt - plik z opcjami uprawnień dostępu

  tekla.lic - plik licencji Tekla Structures

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej