Lista kontrolna materiałów, które należy otrzymać z firmy Trimble Solutions, aby korzystać z licencji Tekla Structures

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Lista kontrolna materiałów, które należy otrzymać z firmy Trimble Solutions, aby korzystać z licencji Tekla Structures

Aby rozpocząć stosowanie systemu licencjonowania FlexNet, administrator musi otrzymać z firmy Trimble Solutions następujące materiały:

 • Certyfikat uprawnień

  Firma Trimble Solutions wysłała certyfikat licencji pocztą e-mail do osoby w Twojej organizacji, która kupiła licencję lub została wyznaczona jako osoba do kontaktów. Certyfikat zawiera listę wszystkich licencji Tekla Structures , do używania których masz uprawnienia, a także ich ID aktywacji.

  Zgłoszenia związane z uprawnieniami należy kierować do lokalnego sprzedawcy Tekla Structures.

 • Pakiet instalacyjny serwera licencyjnego Tekla Structures

  Pakiet instalacyjny serwera licencyjnego Tekla Structures jest dostępny do pobrania na stronie Tekla Downloads. Pakiet instalacji zawiera pliki serwera licencyjnego i narzędzie Tekla Structures License Administration Tool.

 • Podręcznik administrowania licencjami

  Ten dokument firmy Flexera Software to ogólny podręcznik, w którym znajdują się np. instrukcje tworzenia grup użytkowników i zarządzania uprawnieniami dostępu. Wchodzi on w skład pakietu instalacyjnego serwera licencyjnego i jest instalowany w formacie PDF w folderze, w którym instalowany jest serwer licencyjny.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej