Zezwalanie serwerowi licencyjnemu Tekla Structures na wykonywanie działań poprzez Zaporę systemu Windows

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Zezwalanie serwerowi licencyjnemu Tekla Structures na wykonywanie działań poprzez Zaporę systemu Windows

Przy uruchamianiu serwera licencyjnego Tekla Structures w sieci lokalnej może być też konieczne skonfigurowanie ustawień zapory sieciowej i programu antywirusowego:

  • Należy zezwolić aplikacjom tekla.exe i lmgrd.exe na wykonywanie działań na serwerach licencyjnych i komputerach klienta poprzez zaporę sieciową.
  • Wewnętrzna zapora sieciowa w firmie musi zezwalać na komunikację między serwerem licencyjnym a komputerami z Tekla Structures.
  • Oprócz wprowadzenia wyjątków w firmowej zaporze sieciowej może być również niezbędne skonfigurowanie ich w Zaporze systemu Windows. Zapora systemu Windows może zostać automatycznie włączona bez wiedzy użytkownika przez niektóre aktualizacje systemu Windows.

Instrukcje modyfikowania ustawień Zapory systemu Windows w taki sposób, aby zezwalała na przepływ informacji niezbędnych do licencjonowania Tekla Structures , można znaleźć w następujących podrozdziałach:

Powyższe informacje odnoszą się nie tylko do Zapory systemu Windows, ale też do zapór sieciowych innych dostawców.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej