Zezwalanie w zaporze sieciowej na wyjątki dla plików lmgrd.exe i tekla.exe: Windows Server 2008

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Zezwalanie w zaporze sieciowej na wyjątki dla plików lmgrd.exe i tekla.exe: Windows Server 2008

Aby umożliwić przepływ informacji niezbędnych do licencjonowania, należy zezwolić aplikacjom tekla.exe i lmgrd.exe na wykonywanie działań na komputerze, na którym znajduje się serwer licencyjny, poprzez zaporę sieciową. Poniższe instrukcje odnoszą się do systemu Windows Server 2008.

Aby zezwolić na wyjątki w przypadku aplikacji lmgrd.exe i tekla.exe :

 1. Na komputerze-serwerze wybierz opcje: Start > Panel sterowania > Zapora systemu Windows .
 2. Kliknij w lewym okienku Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows.
 3. Upewnij się, że na zakładce Ogólne nie jest zaznaczone pole wyboru Nie zezwalaj na wyjątki lub Blokuj wszystkie połączenia przychodzące , zależnie od używanego systemu operacyjnego Windows.

  Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, wprowadzane modyfikacje nie zostaną zastosowane.

 4. Na zakładce Wyjątki kliknij Dodaj program , aby otworzyć okno dialogowe Dodawanie programu.

 5. W oknie dialogowym Dodawanie programu kliknij Przeglądaj i poszukaj folderu Server.

  Domyślna ścieżka do tego pliku to ..\TeklaStructures\License\Server.

 6. W folderze Server wybierz plik lmgrd.exe.

 7. Kliknij Otwórz , aby dodać aplikację lmgrd.exe do listy programów w oknie dialogowym Dodawanie programu.
 8. Upewnij się, że w oknie dialogowym Dodawanie programu wybrana jest aplikacja lmgrd.exe , i kliknij OK.

  Aplikacja lmgrd.exe zostanie dodana do listy wyjątków.

 9. Aby zezwolić na wyjątek w przypadku aplikacji tekla.exe , powtórz czynności podane w punktach 3–7.
 10. Kliknij OK , aby potwierdzić zmiany.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej