Zezwalanie w zaporze sieciowej na wyjątki dla plików lmgrd.exe i tekla.exe: Windows 7, 8, 8.1 i 10 oraz Windows Server 2012

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Zezwalanie w zaporze sieciowej na wyjątki dla plików lmgrd.exe i tekla.exe: Windows 7, 8, 8.1 i 10 oraz Windows Server 2012

Aby umożliwić przepływ informacji niezbędnych do licencjonowania, należy zezwolić aplikacjom tekla.exe i lmgrd.exe na wykonywanie działań na komputerze, na którym znajduje się serwer licencyjny, poprzez zaporę sieciową. Poniższe instrukcje odnoszą się do systemów Windows 7, 8, 8.1 i 10 oraz Windows Server 2012.

Aby na komputerze, na którym działa serwer licencyjny, zezwolić na wyjątki dla aplikacji lmgrd.exe i tekla.exe :

 1. Naciśnij na klawiaturze kombinację klawisz Windows + klawisz R , aby wyświetlić okno dialogowe Uruchamianie , a następnie wpisz polecenie firewall.cpl i naciśnij klawisz Enter.
 2. W lewym okienku kliknij Zezwalaj programowi lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows lub Zezwalaj aplikacji lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows (zależnie od systemu operacyjnego).
 3. W oknie dialogowym Dozwolone programy lub Dozwolone aplikacje (zależnie od systemu operacyjnego) kliknij Zmień ustawienia.

  Wymagane są uprawnienia administratora. Jeśli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie operacji, wprowadź odpowiednie hasło lub potwierdź operację.

 4. Kliknij Zezwalaj na dostęp innego programu lub Zezwalaj na dostęp innej aplikacji (zależnie od systemu operacyjnego).
 5. Kliknij Przeglądaj , aby poszukać na komputerze folderu \Server , wybierz w nim plik lmgrd.exe i kliknij Otwórz.

  Domyślna ścieżka do tego pliku to ..\TeklaStructures\License\Server.

 6. Kliknij Dodaj , aby dodać aplikację lmgrd.exe do listy Dozwolone programy i funkcje lub Dozwolone aplikacje i funkcje (zależnie od systemu operacyjnego).
 7. Zaznacz obok aplikacji lmgrd.exe pola wyboru: Domowe/firmowe (prywatne) lub Prywatne (zależnie od systemu operacyjnego) i Publiczne.
 8. Zezwól na wyjątek w przypadku aplikacji tekla.exe , powtarzając czynności podane w punktach 4–7.
 9. Kliknij OK , aby potwierdzić zmiany.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej