Aktywowanie licencji Tekla Structures poprzez ręczne powiadamianie serwera

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Aktywowanie licencji Tekla Structures poprzez ręczne powiadamianie serwera

Licencje Tekla Structures można aktywować za pomocą narzędzia Tekla Structures License Administration Tool. W trakcie aktywowania licencji serwer licencyjny w firmie użytkownika skontaktuje się z serwerem aktywacji w firmie Trimble Solutions poprzez łącze internetowe. Serwer licencyjny można ręcznie powiadomić o zmianach w licencjach. Przed przystąpieniem do aktywowania licencji należy otworzyć certyfikat uprawnień.

Uwaga:

W przypadku użycia innego narzędzia do administrowania licencjami i serwerem licencyjnym systemu FlexNet, np. FlexNet Manager, nie należy korzystać z funkcji automatycznego powiadamiania.

Aby aktywować licencje i ręcznie powiadomić serwer licencyjny:

 1. Przejdź do Licencjonowanie Tekla Structures > Tekla Structures License Administration Tool przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.
 2. Otwórz certyfikat uprawnień licencji znajdujący się w folderze ..\TeklaStructures\License\Server. W tym celu kliknij Otwórz , przejdź do folderu ..\TeklaStructures\License\Server , wybierz plik EntitlementCertificate.html i ponownie kliknij Otwórz. Informacje o licencjach są wyświetlane w obszarze Uprawniona Licencja.

 3. Zaznacz pole Aktywuj i wybierz liczbę licencji do aktywowania.

 4. Kliknij przycisk Aktywuj.

  Serwer licencyjny skontaktuje się z serwerem aktywacji licencji w firmie Trimble Solutions.

 5. Następnie musisz powiadomić serwer. Takie działanie należy wykonywać po każdorazowym aktywowaniu licencji.
  1. Przejdź do Licencjonowanie Tekla Structures > LMTOOLS przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.
  2. Upewnij się, że na zakładce Service/License File zaznaczone są pola wyboru Configuration using services i Tekla Structures Licensing Service.
  3. W oknie dialogowym LMTOOLS przejdź do zakładki Start/Stop/Reread.
  4. Kliknij ReRead License File.

   Serwer licencyjny odczyta informacje o licencjach.

 • Aktywowane licencje są widoczne w obszarze Aktywowane Licencje.

 • Pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej w zaufanym magazynie aktywowanych licencji.

 • Kiedy otworzysz narzędzie Tekla Structures License Administration Tool , wykryje ono ewentualne wygasłe i uszkodzone licencje oraz zapyta, czy chcesz je naprawić lub dezaktywować. Po wybraniu odpowiedzi Tak zostanie automatycznie włączona dezaktywacja lub naprawa.

Przydatne linki

Więcej informacji na temat stanu aktywowanych licencji w zaufanym magazynie i ręcznego aktywowania licencji można znaleźć w następujących artykułach pomocy technicznej na stronach Tekla User Assistance:

Jak wyświetlić listę aktywowanych licencji przy użyciu wierszy poleceń

Sprawdzanie stanu aktywowanych licencji w zaufanym magazynie

Sprawdzanie stanu aktywowanych licencji w zaufanym magazynie (łącznie z informacjami o wypożyczaniu)

Jak aktywować licencje przy użyciu wierszy poleceń - ręczne aktywowanie

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej