Definiowanie własnych odwzorowań typów linii w eksporcie rysunków

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Definiowanie własnych odwzorowań typów linii w eksporcie rysunków

Za pomocą zaawansowanej konwersji można przekształcić typ, kolor i grubość linii oraz warstw. W ten sposób można otrzymać typy linii, które mają być używane w programie docelowym, na przykład AutoCAD.

Domyślnie Tekla Structures podczas konwersji korzysta z pliku LineTypeMapping.xml w folderze ..\Tekla Structures\<wersja>\environments\common\inp.

Jeśli trzeba zdefiniować własne odwzorowanie typu linii, można użyć pliku LineTypeMapping.xml jako szablonu.

Uwaga:

Podczas modyfikowania odwzorowań typu linii należy użyć edytora, który jest w stanie sprawdzić poprawność formatu XML, w celu utrzymania prawidłowej struktury dokumentu.

Aby określić własne odwzorowania typu linii, należy wykonać jedną z następujących czynności:

Czynność

Procedura

Odwzorowanie wyłącznie zgodnie z typami linii

 1. Otwórz plik odwzorowania w edytorze XML.

 2. Wprowadź tylko informacje dotyczące typu linii.

  Przykładowo wszystkie linie we wszystkich warstwach z typem linii XKITLINE01 zostaną wyeksportowane do DASHED.

 3. Zapisz plik odwzorowania w folderze modelu.

Odwzorowanie zgodnie z typami linii i warstwami

 1. Otwórz plik odwzorowania w edytorze XML.

 2. Wprowadź typ linii i nazwę warstwy.

  Określ warstwy, których odwzorowanie będzie dotyczyć, w atrybucie LayerName.

  Jeśli pominiesz atrybut LayerName , Tekla Structures użyje odwzorowania typu linii dla każdej warstwy. Jeśli uwzględnisz atrybut LayerName , Tekla Structures użyje odwzorowania typu linii tylko dla tej warstwy.

  Przykładowo wszystkie linie na warstwie BEAM z typem linii XKITLINE01 ostaną wyeksportowane do DASHED. Tekla Structures domyślnie najpierw wyszukuje tych rodzajów odwzorowań.

 3. Określ kolor linii w atrybucie Color. Wprowadź wartości kolorów w kodach AutoCAD Color Index (ACI) (liczby od 0 do 255).

 4. Określ grubość linii w atrybucie Ciężar. Podaj wartości w setnych milimetra.

 5. Zapisz plik odwzorowania w folderze modelu.

Plik LineTypeMapping.xml ma następującą strukturę:

 1. Pierwsza część składa się z definicji XML i typu dokumentu. Nie należy zmieniać ani usuwać tej sekcji.
 2. Określone są w niej dostępne odwzorowania. Można użyć tych odwzorowań jako szablonu do własnych odwzorowań.

Przykłady

W pierwszym przykładzie dodawany jest nowy element Odwzorowanie , gdzie linie XKITLINE00 w warstwie Beam są przekształcane w typ linii BORDER , kolor jest przekształcany w 10 , a grubość w 1.00 mm:

W drugim przykładzie dodawany jest nowy element Mapping , gdzie linie XKITLINE02 na warstwie Part są przekształcane w typ linii HIDDEN2 , nazwa warstwy jest przekształcana w Part_Hidden , kolor jest przekształcany w 8 , a grubość w 1.00 mm.

Za pomocą pliku LineTypeMapping.xml można wyeksportować ukryte linie do oddzielnych warstw. Ukryte linie muszą następnie być określone we własnych warstwach (tutaj są to Part_Hidden ).

Uwaga:

Aby eksportowanie powiodło się, należy upewnić się, że warstwa (tutaj Part_Hidden ) istnieje na liście dostępnych warstw w oknie dialogowym Zmień warstwy.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej