Ustawienia importu atrybutów

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Ustawienia importu atrybutów

Opcje w oknie dialogowym Import atrybutów umożliwiają zdefiniowanie zakresu importu oraz właściwości pliku informacji podczas importowania wartości atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika (UDA) z pliku tekstowego do modelu.

Opcja

Opis

Separatory pliku wejściowego

Umożliwia wybranie separatora używanego w pliku wejściowym.

Zakres wejścia

 • Domyślny , Cały model

  Tekla Structures przypisuje wartości obiektów atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika w pliku wejściowym do pasujących obiektów w modelu.

 • Tylko wybrane

  Tekla Structures przypisuje wartości obiektów atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika w pliku wejściowym do pasujących obiektów w wybranym obszarze modelu.

  Ta opcja służy do importowania atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika. Nie należy jej używać w przypadku rysunków.

 • Modele referencyjne

  Tekla Structures przypisuje wartości obiektów atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika w pliku wejściowym do pasujących obiektów w modelach referencyjnych.

Twórz plik informacji

 • Utwórz

  Powoduje utworzenie nowego pliku informacji o nazwie attribute_import.log w folderze bieżącego modelu za każdym razem podczas importowania atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika. Wszystkie poprzednie pliki informacji importu atrybutów zostają nadpisane.

 • Dołącz

  Powoduje dodanie wpisów informacji w pliku attribute_import.log w folderze bieżącego modelu za każdym razem podczas importowania atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika. Jeśli plik informacji nie istnieje, Tekla Structures go tworzy.

 • Nie

  Plik historii nie jest tworzony.

Wyświetl plik informacji

 • Nie

  Plik historii nie jest wyświetlany.

 • W oknie dialogowym

  Tekla Structures wyświetla plik historii w osobnym oknie. Kliknij identyfikator GUID obiektu w pliku historii, aby zaznaczyć element w modelu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej