Pliki wejściowe w imporcie atrybutów

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Pliki wejściowe w imporcie atrybutów

Pliki wejściowe używane w imporcie wartości atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika (UDA) to pliki tekstowe rozdzielone przecinkami, znakami tabulacji, średnikami, spacjami lub separatorami zdefiniowanymi przez użytkownika. Pliki wejściowe zawierają nazwy i wartości atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika, które mają zostać zaimportowane do modelu programu Tekla Structures.

W pliku wejściowym nagłówki kolumn muszą zawierać nazwy właściwości i atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika. Pozostałe wiersze zawierają wartości właściwości i atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika.

Jako nagłówek kolumny należy uwzględnić co najmniej jedno pole kluczowe. Kluczowe pola to właściwości rysunku lub obiektu modelu. Tekla Structures używa pól kluczowych do identyfikacji obiektów lub rysunków, do których przypisane są atrybuty zdefiniowane przez użytkownika.

Pola kluczowe dla obiektów modelu:

Pole kluczowe

Przykład

Działanie

GUID

ID4FEAFC88-0000-0004-3133-​343038303031

Tekla Structures przypisuje atrybuty zdefiniowane przez użytkownika w tym wierszu pliku w pliku wejściowym do obiektu modelu, który ma wartość GUID wynoszącą ID4FEAFC88-0000-0004-3133-343038303031.

ASSEMBLY_POS

lub

MARK

A3

Tekla Structures przypisuje atrybuty zdefiniowane przez użytkownika w tym wierszu w pliku wejściowym do zespołu, który ma wartość ASSEMBLY_POS wynoszącą A3.

Wiersz ten należy powtórzyć dla każdego zespołu, który ma zostać uwzględniony.

PHASE

2

Tekla Structures przypisuje atrybuty zdefiniowane przez użytkownika w tym wierszu w pliku wejściowym do zespołu, który ma wartość PHASE wynoszącą 2.

W przypadku użycia tej opcji należy użyć również ASSEMBLY_POS jako pola kluczowego.

Pola kluczowe dla obiektów rysunku:

Pole kluczowe

Przykład

Działanie

TYPE NAME

A D4

Tekla Structures przypisuje atrybuty zdefiniowane przez użytkownika w tym wierszu w pliku wejściowym do zespołu, który ma wartość TYPE wynoszącą A oraz wartość MARK wynoszącą D4.

W pliku wejściowym należy użyć obydwu tych pól kluczowych.

ID

134

Tekla Structures przypisuje atrybuty zdefiniowane przez użytkownika w tym wierszu w pliku wejściowym do zespołu, który ma wartość ID wynoszącą 134.

Aby użyć atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika o innym typie wartości niż łańcuch znaków w pliku wejściowym, należy je określić w pliku import_macro_data_types.dat , znajdującym się w folderze ..\Tekla Structures\<wersja>\environments\common\system.

Wskazówka:

W przypadku tworzenia pliku wejściowego w programie Microsoft Excel plik należy zapisać, używając polecenia Zapisz jako i formatu Tekst (rozdzielany znakami tabulacji) (*.txt).

Was this helpful?
Wstecz
Dalej