Przykłady plików wejściowych używanych w imporcie atrybutów

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Przykłady plików wejściowych używanych w imporcie atrybutów

Przykładowy plik wejściowy dla elementów

ASSEMBLY_POS i PHASE są polami kluczowymi. Tekla Structures dodaje kilka atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika do zespołów o wartościach zgodnych z podanymi w kolumnach ASSEMBLY_POS i PHASE.

Na przykład zespół o wartości ASSEMBLY_POS (numer zespołu) wynoszącej B5 w fazie 1 uzyskuje następujące atrybuty zdefiniowane przez użytkownika:

STATUS : 3

USER_PHASE : 6

USER_ISSUE : 3/25/2012

Plik wejściowy zawiera kilka wpisów dla B1. W takim przypadku Tekla Structures wpisuje komunikat Podwójne dane w pliku wejściowym w pliku historii i nie zastępuje atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika występujących wcześniej w pliku tymi, które występują później. Na przykład na końcu importu atrybutów B1 będzie mieć następujące atrybuty zdefiniowane przez użytkownika:

STATUS : 7

USER_PHASE : 3

USER_ISSUE : 3/25/2012

Plik wejściowy jest rozdzielony znakami tabulacji. Można użyć również kropki, średnika, spacji lub separatora zdefiniowanego przez użytkownika.

Przykładowy plik wejściowy dla rysunków

TYPE i NAME są polami kluczowymi. Tekla Structures dodaje wartość atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika User field 4 do rysunków o wartościach zgodnych z podanymi w kolumnach TYPE i NAME.

Na przykład rysunek o atrybutach TYPE A (rysunek zespołu) i NAME B.2 uzyskuje wartość atrybutu User field 4 wynoszącą 4.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej