Plik danych używany w imporcie atrybutów

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Plik danych używany w imporcie atrybutów

Aby w pliku wejściowym importu atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika używać atrybutów o wartościach innych niż ciąg, należy zdefiniować je w pliku import_macro_data_types.dat , znajdującym się w folderze ..\Tekla Structures\<wersja>\environments\common\system.

Plik import_macro_data_types.dat jest prostym plikiem tekstowym zawierającym atrybuty zdefiniowane przez użytkownika, które można umieścić w pliku wejściowym.

Plik można edytować w standardowym edytorze tekstowym, np. Notatniku Microsoft.

Można wykonywać następujące czynności:

  • Zmieniać wszystkie atrybuty zdefiniowane przez użytkownika, które nie są polami kluczowymi.

  • Dodawać atrybuty zdefiniowane przez użytkownika takie jak typy wartości INT , STRING , FLOAT lub DATE.

Plik zawiera następujące kolumny:

VARIABLE_NAME , VARIABLE_TYPE , CONVERSION_FACTOR , COMMENT

Uwaga:

Tekla Structures używa wartości CONVERSION_FACTOR do konwertowania wartości imperialnych w metryczne. Tekla Structures używa tej wartości wyłącznie w środowiskach imperialnych. Zalecamy sprawdzenie wartości FLOAT w celu uniknięcia błędów współczynnika konwersji.

Tekla Structures traktuje wiersze zaczynające się od podwójnych znaków ukośników // jako komentarze i pomija je podczas odczytywania pliku.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej