Import atrybutów

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Import atrybutów

Do modelu można zaimportować z pliku tekstowego wartości atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika (UDA). Można na przykład zaimportować listę wyprodukowanych lub skontrolowanych zespołów.

Wartości atrybutów można zaimportować do obiektów modelu programu Tekla Structures , rysunków lub niektórych obiektów modelu referencyjnego, zaznaczając obszar w modelu lub cały model.

Można zaimportować:

  • plik wyeksportowany z innego oprogramowania;

  • plik utworzony ręcznie za pomocą standardowego edytora tekstowego, np. Notatnika Microsoft;

  • prosty raport Tekla Structures zawierający identyfikatory GUID elementów i atrybuty użytkownika.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej