Korzystanie z Tekla Structures za pomocą aplikacji i wirtualizacji pulpitu

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Korzystanie z Tekla Structures za pomocą aplikacji i wirtualizacji pulpitu

Korzystanie z Tekla Structures za pośrednictwem rozwiązań firmy Citrix do wirtualizacji aplikacji i pulpitu to elastyczny i bezpieczny sposób na szybkie dodawanie użytkowników do projektów Tekla Structures bez lokalnego instalowania Tekla Structures na komputerach poszczególnych użytkowników i kopiowania na nie danych projektu. Aplikacje oraz rozwiązania do wirtualizacji pulpitu są produktami firmy Citrix Systems, Inc.

Dzięki korzystaniu z Tekla Structures działającego na serwerze wszyscy użytkownicy realizujący wspólny projekt stosują tę samą konfigurację środowiska. Strumieniowanie aplikacji z serwera umożliwia korzystanie z Tekla Structures na komputerach klientów, tabletach i smartfonach o różnych konfiguracjach sprzętu i oprogramowaniu. Dane projektu pozostają chronione, ponieważ wszystko jest przechowywane tylko na serwerze.

Kluczowe komponenty niezbędne do korzystania z Tekla Structures za pośrednictwem aplikacji i rozwiązań do wirtualizacji pulpitu firmy Citrix:

 • Windows server
  • Rozwiązanie do wirtualizacji, np. Citrix XenServer lub VMware vSphere
  • Zainstalowane rozwiązanie firmy Citrix do wirtualizacji aplikacji lub pulpitu
  • Konfiguracją serwera zajmuje się zwykle dział informatyczny firmy.
 • Grupy użytkowników albo inaczej grupy dostarczania zdefiniowane na serwerze
  • Grupy dostarczania konfiguruje administrator środowiska wirtualizacji.
 • Uprawnienia dostępu grup dostarczania określone na serwerze
  • Uprawnienia dostępu konfiguruje administrator.
 • Aplikacja Citrix Receiver zainstalowana na komputerach klientów
  • Aplikacja Citrix Receiver jest zwykle dostarczana za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 • Tekla Structures zainstalowany na serwerze lub na działającej na nim maszynie wirtualnej
  • Wydajny Windows server, który może obsługiwać wielu użytkowników równolegle
 • Szybki dostęp do plików projektu
 • Połączenie z serwerem licencyjnym Tekla Structures , ponieważ każdy użytkownik potrzebuje ważnej licencji Tekla Structures Tekla Structures

Na poniższym obrazie przedstawiono ogólny schemat wirtualizacji Tekla Structures.

1 Użytkownik komputera
2 Użytkownik tabletu lub smartfona
3 Komputer "cienki klient" (EN: thin client) firmy Citrix
4 Bezpieczne połączenie do przesyłania danych przez Internet
5 Wystąpienia Tekla Structures działające na maszynie wirtualnej
6 Wirtualny system Windows server
7 Platforma wirtualizacji
8 Warstwa sprzętowa serwera
9 Centrum przetwarzania danych prowadzone przez firmę użytkownika, firmę Trimble, Amazon lub inną firmę

Wymagania dla korzystania z Tekla Structures w środowisku wirtualnym

Rozwiązanie firmy Citrix do wirtualizacji działa w oparciu o serwer fizyczny lub wirtualny. Dodawanie użytkowników i grup użytkowników oraz określanie uprawnień dostępu w celu korzystania z zasobów informatycznych na danym serwerze odbywa się w oprogramowaniu Citrix Studio.

Zalecenia sprzętowe opisano w dokumencie Tekla Structures 2017i - zalecenia sprzętowe.

Szczegółowe instrukcje instalowania i konfigurowania programów XenApp i XenDesktop można znaleźć w dokumentacji dostarczanej przez firmę Citrix.

Na poniższym obrazie przedstawiono główne składniki środowiska wirtualizacji Tekla Structures.

1 Program Citrix XenApp 7.6
2 Aplikacja thin client: klient Citrix XenApp lub program do wyświetlania pulpitu Citrix XenDesktop
3 Użytkownik tabletu lub telefonu
4 Użytkownik komputera
5 Wiele równolegle działających komputerów klientów może współdzielić jedno wystąpienie maszyny wirtualnej
6 Centrum przetwarzania danych prowadzone przez firmę użytkownika, firmę Trimble, Amazon lub inną firmę
7 Układ graficzny może zostać przypisany każdemu wystąpieniu maszyny wirtualnej z zarezerwowaniem 0,5–2 GB pamięci graficznej, zależnie od zastosowania.
8 Wydajny komputer:
 • Szybka karta graficzna NVIDIA GRID K520 lub nowsze karty NVIDIA Tesla GPU
 • 8–16 GB pamięci operacyjnej na każdego użytkownika, zależnie od zastosowania
 • Wydajne procesory, np. najnowsze generacje Intel Xeon z rodziny E5 lub E7
 • System operacyjny Windows Server 2012 R2
9 Serwer licencji Tekla Structures działający lokalnie, w firmowej sieci lub w chmurze. Każdy plik TeklaStructures.exe działający na maszynie wirtualnej wymaga ważnej licencji.
10 Przepustowość sieci: co najmniej 1 Mb/s
11 Dostęp do plików znajdujących się w lokalnym systemie plików komputera klienta może być bardzo powolny, więc należy go unikać.
12 Nigdy nie należy zapisywać folderów modeli na dysku lokalnym wirtualnego serwera.
13 Program Citrix XenDesktop 7.6
14 Funkcja hypervisor VMware vSphere 6.0
15 Serwer plików
16 Obsługa przez serwer plików uprawnień dostępu do zwykłego systemu plików Windows
17 Dane projektów, w tym środowiska, powinny być przechowywane na innym komputerze (serwerze) w centrum przetwarzania danych lub w innym systemie plików w firmowej sieci.
18 Aplikacja na komputerze: Tekla Structures
19 Wystąpienia maszyny wirtualnej
20 Funkcja hypervisor
21 Komputer z systemem Windows server, na którym działają maszyny wirtualne
22 Sieciowa pamięć masowa (NAS)
23 Centrum przetwarzania danych
24 Serwer licencji Tekla Structures (na miejscu w firmie lub w zewnętrznym centrum danych)
25 Licencja
26 Pliki projektów przeznaczone do odczytu/zapisu. Niezbędny jest szybki dostęp do dysku.

Konfigurowanie środowiska wirtualnego dla Tekla Structures

Należy skonfigurować serwer, wyznaczyć grupy dostarczania oraz zainstalować na serwerze program Tekla Structures i jego środowiska. Użytkownicy Tekla Structures muszą zainstalować na swoich komputerach aplikację Citrix Receiver.

 1. Skonfiguruj serwer.

  Do obsługi wielu pracujących równocześnie użytkowników powinien być używany wydajny komputer z szybką kartą graficzną, np. NVIDIA GRID K520 lub nowsze karty NVIDIA Tesla GPU. Komputer musi być wyposażony w pamięć operacyjną wystarczającą dla poszczególnych użytkowników zależnie od rozmiaru i poziomu szczegółowości projektów, nad którymi pracują. Komputer-serwer powinien korzystać z wydajnego procesora i działać na systemie operacyjnym Windows Server 2012 R2.

  Szczegółowe instrukcje instalowania i konfigurowania programów XenApp i XenDesktop można znaleźć w dokumentacji dostarczanej przez firmę Citrix.

 2. Zainstaluj na serwerze oprogramowanie Tekla Structures oraz niezbędne środowiska.
  Note:

  Przechowywanie modeli na dysku lokalnym komputera wirtualnego może powodować problemy z dostępem. Modele należy zapisywać na osobnym serwerze plików i pamiętać, aby podczas instalacji Tekla Structures wybrać dla folderu modeli prawidłową lokalizację sieciową.

  Ustawienia środowisk Tekla Structures są identyczne dla wszystkich użytkowników korzystających z tego samego komputera wirtualnego. Analogicznie jak w przypadku zwykłych instalacji na komputerach, należy upewnić się, że środowiska na różnych maszynach wirtualnych są takie same lub pasujące do siebie.

  Zdecydowanie zaleca się użycie standardowych środowisk Tekla Structures i wprowadzenie w nich ustawień zależnych od firmy lub projektu (na sieciowym serwerze plików).

 3. Zainstaluj aplikację Citrix Receiver na komputerze klienta z zainstalowanym programem Tekla Structures :

  Zaleca się korzystanie z internetowego interfejsu użytkownika aplikacji Citrix Receiver.

  1. Otwórz w przeglądarce sieciowy interfejs użytkownika aplikacji Citrix Receiver.

   Należy używać adresu https podanego przez administratora firmy.

  2. Zainstaluj aplikację klienta Citrix Receiver, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze instalacji. Nie należy tworzyć konta ani logować się w kreatorze instalacji, tylko dokończyć instalowanie i wrócić do sieciowego interfejsu użytkownika.
  3. Po zakończeniu instalacji wróć do sieciowego interfejsu użytkownika aplikacji Citrix Receiver i zaloguj się z użyciem poświadczeń podanych przez administratora firmy.
  4. Wybierz odpowiedni pulpit wirtualny. Jeśli pulpit wirtualny nie włączy się automatycznie, uruchom pobrany plik Citrix ( .ica ).

  Możesz teraz zacząć korzystać z Tekla Structures na pulpicie wirtualnym w taki sam sposób, jak gdyby był zainstalowany na Twoim własnym komputerze.

  • Podczas korzystania z wirtualnego pulpitu po raz pierwszy możesz przyznać dostęp do odczytu i zapisu swoich lokalnych plików w oknie dialogowym dostępu do plików.
  • Należy pamiętać, że odwoływanie się do lokalnych plików na komputerze bezpośrednio w Tekla Structures nie jest zalecane. Aby uzyskać dostęp do plików w Tekla Structures , należy najpierw skopiować je do udostępnionej lokalizacji sieciowej.
  • Należy pamiętać, że foldery modeli nie są kopiowane na komputery klientów.

  Aplikacja klienta Citrix Receiver jest często aktualizowana. Zawsze należy instalować jej najnowszą wersję, jeśli zaleca to sieciowy interfejs użytkownika.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej