Charakterystyka pustego projektu (blank project)

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Charakterystyka pustego projektu (blank project)

Blank project jest środowiskiem programu Tekla Structures zawierającym elementy ogólne, takie jak profile parametryczne i niezdefiniowane materiały. Może służyć do gromadzenia ustawień, narzędzi i informacji specyficznych dla regionu, firmy lub projektu. Pusty projekt jest uwzględniany podczas każdej instalacji programu Tekla Structures.

Pobieranie i instalowanie zawartości

Korzystając z Tekla Warehouse , można pobrać i zainstalować zawartość dla pustego projektu. Z Tekla Warehouse można na przykład pobrać profile, klasy materiałów, śruby, zbrojenia, komponenty, aplikacje i szablony dostępne we wszystkich zbiorach specyficznych dla danego środowiska i producenta, a następnie tworzyć dowolne ich kombinacje.

Zawartość można pobrać z Tekla Warehouse , a następnie zainstalować zarówno przed rozpoczęciem projektu, jak i w jego trakcie. Przed rozpoczęciem projektu można zainstalować zawartość w folderach projektu i folderach firmowych. W trakcie realizacji projektu zawartość można zainstalować w folderze modelu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej