Dołączanie do programu automatycznych informacji zwrotnych lub rezygnacja z uczestnictwa

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Dołączanie do programu automatycznych informacji zwrotnych lub rezygnacja z uczestnictwa

Dołącz do programu automatycznych informacji zwrotnych, aby pomóc ulepszyć program Tekla Structures. W ten sposób możesz wpływać na przyszły rozwój Tekla Structures , ponieważ program gromadzi anonimowe informacje na temat sposobu korzystania z oprogramowania.

Program gromadzi wzorce użytkowania i tendencje związane ze sposobem korzystania z poleceń i narzędzi w oprogramowaniu. Program gromadzi informacje automatycznie podczas korzystania z Tekla Structures. Aby sprawdzić, jakie dane zostały zgromadzone, możesz wyświetlić plik historii. Prywatność użytkowników zawsze jest priorytetem. Gromadzonych informacji nie można użyć do osobistej identyfikacji użytkownika i są one łączone z danymi innych ludzi w celu analizy statystycznej.

  1. W menu Plik kliknij Ustawienia i przejdź do obszaru Automatyczne informacje zwrotne.
  2. Wybierz jedną z opcji:
    • Tak, chcę dołączyć do programu: akceptujesz gromadzenie anonimowych informacji.
    • Nie, nie chcę brać udziału: nie akceptujesz gromadzenia informacji.
  3. W celu sprawdzenia zgromadzonych danych, kliknij łącze, aby przejrzeć zgromadzone dane.

    Tekla Structures wyświetli plik UserFeedbackLog.txt.

  4. Aby wysłać informacje zwrotne lub pytania dotyczące programu, wyślij wiadomość e-mail na adres tekla.usability@trimble.com.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej