Nawiązywanie połączenia Tekla Structures z serwerem licencyjnym

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Nawiązywanie połączenia Tekla Structures z serwerem licencyjnym

Aby użytkownik mógł korzystać na swoim komputerze z Tekla Structures , musi nawiązać połączenie Tekla Structures z licencjami dostępnymi na serwerze licencyjnym.

 • Przy pierwszym uruchomieniu Tekla Structures pojawi się informacja odnośnie wskazania serwera licencyjnego.

 1. Uruchom Tekla Structures.

 2. W polu Adres serwera wprowadź adres serwera licencyjnego w formacie port@nazwa_hosta.

  Przykład: 27007@nazwa_hosta_serwera.

  Można podać adresy wielu serwerów licencyjnych, rozdzielając je znakiem średnika, np. 27007@nazwa_hosta_serwera_1;27007@nazwa_hosta_serwera_2.

 3. Jeśli chcesz sprawdzić, które licencje są dostępne na serwerze licencyjnym, kliknij Sprawdź licencje.
 4. Kliknij OK , aby uruchomić Tekla Structures.
 5. Jeśli zajdzie konieczność zmiany serwera licencyjnego, w Tekla Structures przejdź do menu Plik i kliknij kolejno opcje: Ustawienia > Zmień serwer licencji .

  Zmiana zacznie obowiązywać po następnym uruchomieniu Tekla Structures.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej