Instalowanie serwera licencyjnego Tekla Structures

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Instalowanie serwera licencyjnego Tekla Structures

Pakiet instalacyjny serwera licencyjnego Tekla Structures zawiera pliki serwera licencyjnego, aplikacje do zarządzania licencjami i podręczniki. Aby zainstalować oprogramowanie serwera licencyjnego, należy pobrać jego pakiet instalacyjny wraz z najnowszymi aktualizacjami ze strony pobierania Tekla Downloads.

Instalację można przeprowadzić na dwa sposoby:

  • Automatyczna instalacja domyślna: w przypadku zwykłej konfiguracji należy wybierać instalację automatyczną. Zalecana jest instalacja automatyczna.

    Szczegółowe instrukcje instalacji można znaleźć w podrozdziale Instalowanie serwera licencyjnego Tekla Structures - instalacja automatyczna.

  • Instalacja ręczna: instalację ręczną należy przeprowadzać, jeśli trzeba osobno zainstalować serwer licencyjny, zmodyfikować plik licencji, skonfigurować usługę licencyjną i uruchomić oprogramowanie serwera. Jest to konieczne, np. gdy wymagane jest użycie innego portu TCP/IP niż stosowany w instalacji automatycznej. Instalację ręczną powinni wykonywać tylko zaawansowani użytkownicy systemu licencjonowania FlexNet lub FlexIm.

    Szczegółowe instrukcje instalacji można znaleźć w podrozdziale Instalowanie usługi licencyjnej Tekla Structures - instalacja ręczna.

Przed zainstalowaniem serwera licencyjnego Tekla Structures

  • Zainstaluj serwer licencyjny, mając uprawnienia administratora.

  • Wyłącz wewnętrzną zaporę sieciową i wstrzymaj ochronę przeciw wirusom/programom szpiegującym.

  • Upewnij się, że masz dostęp do Internetu. Połączenie internetowe jest niezbędne do aktywowania licencji. Niestabilna prędkość połączenia może powodować występowanie błędów.

  • Jeśli korzystasz również z innych usług licencyjnych FlexNet, zakończ ich działanie przed zainstalowaniem serwera licencyjnego Tekla Structures. Po zainstalowaniu serwera licencyjnego Tekla Structures możesz ponownie uruchomić inne usługi licencyjne.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej