Instalowanie serwera licencyjnego Tekla Structures

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Instalowanie serwera licencyjnego Tekla Structures

Pakiet instalacyjny serwera licencyjnego Tekla Structures zawiera pliki serwera licencyjnego, aplikacje do zarządzania licencjami i podręczniki. Aby zainstalować oprogramowanie serwera licencyjnego, należy pobrać jego pakiet instalacyjny wraz z najnowszymi aktualizacjami ze strony pobierania Tekla Downloads.

Instalację można przeprowadzić na dwa sposoby:

  • Automatyczna instalacja domyślna: w przypadku zwykłej konfiguracji należy wybierać instalację automatyczną. Zalecana jest instalacja automatyczna.

    Szczegółowe instrukcje instalacji można znaleźć w podrozdziale Instalowanie serwera licencyjnego Tekla Structures - instalacja automatyczna.

  • Instalacja ręczna: instalację ręczną należy przeprowadzać, jeśli trzeba osobno zainstalować serwer licencyjny, zmodyfikować plik licencji, skonfigurować usługę licencyjną i uruchomić oprogramowanie serwera. Jest to konieczne, np. gdy wymagane jest użycie innego portu TCP/IP niż stosowany w instalacji automatycznej. Instalację ręczną powinni wykonywać tylko zaawansowani użytkownicy systemu licencjonowania FlexNet lub FlexIm.

    Szczegółowe instrukcje instalacji można znaleźć w podrozdziale Instalowanie usługi licencyjnej Tekla Structures - instalacja ręczna.

Przed zainstalowaniem serwera licencyjnego Tekla Structures

  • Zainstaluj serwer licencyjny, mając uprawnienia administratora.

  • Wyłącz wewnętrzną zaporę sieciową i wstrzymaj ochronę przeciw wirusom/programom szpiegującym.

  • Upewnij się, że masz dostęp do Internetu. Połączenie internetowe jest niezbędne do aktywowania licencji. Niestabilna prędkość połączenia może powodować występowanie błędów.

  • Jeśli korzystasz również z innych usług licencyjnych FlexNet, zakończ ich działanie przed zainstalowaniem serwera licencyjnego Tekla Structures. Po zainstalowaniu serwera licencyjnego Tekla Structures możesz ponownie uruchomić inne usługi licencyjne.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej