System licencjonowania Tekla Structures

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

System licencjonowania Tekla Structures

Tekla Structures korzysta z systemu licencjonowania FlexNet Publisher License Management w wersji 11.13 (nazywanego dalej w skrócie FlexNet). FlexNet to system licencjonowania oferowany przez firmę Flexera Software. Jest on oparty na aktywowaniu licencji i zapewnia ciągłość działania dzięki serwerom nadmiarowym. Aby przenieść uprawnienia do licencji z serwera firmy Trimble Solutions na własny serwer licencyjny, należy aktywować licencje.

Tekla Structures nie można używać bez ważnej licencji. Aby otrzymać certyfikat uprawnień do korzystania z licencji, należy kupić licencję. W przypadku problemów z pobraniem i zainstalowaniem komercyjnej wersji Tekla Structures należy zwrócić się o pomoc do lokalnego biura firmy Tekla: http://www.tekla.com/contact/offices-and-resellers. Nie udostępniane są licencje próbne.

Tekla Structures przechowuje licencje w zaufanym magazynie. Oznacza to, że Tekla Structures nie obsługuje ciągłości działania nadmiarowości trzech serwerów, na których licencje są przechowywane w plikach licencji. Można jednak mieć dowolną liczbę serwerów licencyjnych oraz wskazywać je i odnajdować, korzystając ze ścieżek wyszukiwania.

Kluczowe czynności wykonywane w systemie licencjonowania opartym na aktywowaniu licencji

Aby rozpocząć korzystanie z Tekla Structures , należy najpierw wykonać w jego systemie licencjonowania następujące czynności:

Zalety licencjonowania opartego na aktywowaniu

Główne zalety systemu licencjonowania FlexNet opartego na aktywowaniu:

  • Nie potrzeba blokad sprzętowych ani plików haseł.

  • Można z łatwością aktualizować i odnawiać licencje.

  • Można tworzyć grupy użytkowników o różnych uprawnieniach dostępu do poszczególnych konfiguracji Tekla Structures.

  • Licencjami można zarządzać na wiele sposobów. Nie trzeba aktywować wszystkich licencji na tym samym serwerze licencyjnym. Można np. część z nich aktywować na wspólnym serwerze, a resztę lokalnie na komputerach poszczególnych użytkowników. Można z łatwością zmieniać położenie licencji, dezaktywując je na jednym serwerze licencyjnym i aktywując na innym.

  • Można efektywnie posługiwać się licencjami. Można je aktywować na serwerze licencyjnym w sieci lokalnej. Po uruchomieniu Tekla Structures licencja jest pobierana z serwera. Po zakończeniu działania Tekla Structures licencja wraca na serwer i jest dostępna dla kolejnego użytkownika.

  • Z Tekla Structures można też korzystać w trybie offline, wypożyczając licencje.

Użytkownicy Tekla Campus

System licencjonowania FlexNet nie jest stosowany do wersji edukacyjnej Tekla Structures , więc w tym przypadku nie obowiązują instrukcje licencjonowania systemu FlexNet. Więcej informacji na temat wersji edukacyjnej Tekla Structures można znaleźć na stronie https://campus.tekla.com/.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej