Wyszukiwanie i otwieranie rysunków

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Wyszukiwanie i otwieranie rysunków

Wszystkie rysunki w modelu Tekla Structures są wyświetlone w oknie dialogowym Lista rysunków. Rysunki można wyszukiwać, sortować, wybierać i wyświetlać według różnych kryteriów. Można również otwierać rysunki wyświetlone na liście. Można wykonywać zrzuty rysunków, lokalizować elementy rysunku w modelu i sprawdzać, czy element znajduje się w którymś z rysunków.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej