Zawartość wyświetlana w oknie Lista rysunków

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Zawartość wyświetlana w oknie Lista rysunków

Lista rysunków zawiera wiele informacji dotyczących rysunków.

Opcja

Opis

Więcej informacji
Wydanie , Gotowy do wydania , Zablokuj , Zamroź , Główny i Aktualny

Kolumny te zawierają flagi określające stan rysunku.

Zarządzanie rysunkami

Zmiany

Informacja tekstowa o zmianach w rysunku. Jeśli na przykład rysunek został sklonowany, w tej kolumnie umieszczona jest informacja Sklonowane.

 
Utworzony

Data utworzenia rysunku.

 
Zmieniono

Ostatnia data modyfikacji rysunku.

 
Rewizja

Numer lub znak rewizji rysunku.

Tekla Structures domyślnie wyświetla numery rewizji. Aby wyświetlić zamiast nich znaki rewizji, wybierz dla opcji zaawansowanej XS_SHOW_REVISION_MARK_ON_DRAWING_LIST ustawienie TRUE.

Rewizje rysunków

Typ

Typy rysunku identyfikowane są przez następujące litery:

  • W dla rysunków pojedynczego elementu.

  • A dla rysunków zespołu.

  • C dla rysunków zespołu betonowego.

  • G dla rysunków zestawczych.

  • M dla rysunków zbiorczych.

U (nieznany) oznacza, że wystąpił błąd i należy usunąć rysunek.

Typy rysunków

Rozmiar

Format papieru używany dla rysunku.

 
Znak

Dla rysunku pojedynczego elementu znak jest pozycją elementu, a dla rysunku zespołu to pozycja zespołu, z którego został utworzony rysunek. Znaków rysunku nie można zmienić.

Znak zawiera także numer arkusza, jeśli nie jest on zerem (0).

Można wybrać, aby program Tekla Structures opierał znaki rysunków zespołu betonowego na numerze pozycji bądź ID (GUID) takiego zespołu.

XS_SHOW_REVISION_MARK_ON_DRAWING_LIST

Nazwa

Nazwa nadana rysunkowi w oknie dialogowym właściwości rysunku.

Zmiana nazw rysunków

Tytuł 1 , Tytuł 2 i Tytuł 3

Dodatkowe tytuły rysunków dodawane w oknie dialogowym właściwości rysunku.

Dodawanie tytułów do rysunków

Gotowy do wydania przez

Informuje o tym, kto oznaczył rysunek jako gotowy do wydania.

Oznaczanie rysunków jako gotowych do wydania

Zablokowane przez

W kolumnie Lista rysunków wyświetlana jest informacja o osobie, która zablokowała rysunek. Jeśli użytkownik zalogował się do konta Trimble Identity , wyświetlana jest nazwa jego konta. W przeciwnym razie wyświetlana jest nazwa użytkownika.

Blokowanie rysunków

Atrybuty użytkownika

W oknie dialogowym Lista rysunków można wyświetlić do 20 atrybutów użytkownika. Atrybuty użytkownika należy dodawać w oknie Atrybuty użytkownika lub w panelu w oknie właściwości rysunku. Aby atrybuty użytkownika zostały uwzględnione na liście rysunków, konieczne jest nadanie opcji special_flag wartości yes w pliku objects.inp.

Atrybuty użytkownika na rysunkach

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej