Wyświetlanie obiektów wylewanych, znaków sekcji wylewania i przerw roboczych na rysunkach

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Wyświetlanie obiektów wylewanych, znaków sekcji wylewania i przerw roboczych na rysunkach

Na rysunkach zestawczych mogą być wyświetlane obiekty wylewane i przerwy robocze. Można także dodawać automatyczne znaki obiektów wylewanych.

Upewnij się, że włączono funkcję zarządzania wylewaniem (ustaw w opcji zaawansowanej XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT wartość TRUE ).

Aby obiekty wylewane i przerwy robocze były wyświetlane automatycznie, zmień ich wygląd i dodaj znaki obiektów wylewanych:

 1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku > Rysunek zestawczy .
 2. Wczytaj właściwości rysunku, które są najbardziej zbliżone do potrzebnych.
 3. W oknie dialogowym właściwości kliknij przycisk Widok , w Pokaż sekcje wylewania na rysunku wybierz Tak i kliknij OK.
 4. Kliknij Obiekt wylewany , aby zmienić właściwości:
  • Zakładka Zawartość : Określ, czy linie niewidoczne, własne linie niewidoczne i fazowania krawędzi mają być pokazywane, klikając opcję wł. lub wył..
  • Zakładka Wygląd : Ustaw kolor i typ linii widocznych i linii niewidocznych.
  • Zakładka Wypełnienie : Określ wypełnienie dla powierzchni obiektu wylewanego i/lub powierzchni przekroju obiektu wylewanego.
 5. Kliknij OK.
 6. Kliknij Znak obiektu wylewanego , określ zawartość i wygląd znaku, a następnie kliknij OK.
 7. Kliknij Przerwy robocze i ustaw Widoczność na Widoczne , a następnie kliknij OK.

  Na zakładce Widoczność możesz także określić, czy mają być pokazywane linie niewidoczne przerwy roboczej. Na zakładce Wygląd możesz zmienić kolor i typ linii widocznych oraz linii niewidocznych w przerwach roboczych.

 8. Zmień inne właściwości zgodnie z potrzebami. Kliknij na przykład zakładkę Zbrojenie i ustaw Widoczność wszystkich prętów zbrojeniowych na Widoczne , aby pokazać zbrojenie na rysunku sekcji wylewania.
 9. Zapisz zmienione właściwości i kliknij OK.

  Teraz można utworzyć rysunek zestawczy przy użyciu zmienionych właściwości. Obiekty wylewane, znaki obiektów wylewanych i przerwy robocze będą odpowiednio wyświetlane.

  Można także otworzyć rysunek zawierający sekcje wylewania i dodatkowo zmieniać właściwości na poziomach rysunku, widoku i obiektów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej