Określanie formatu rysunku i skali widoku rysunku

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Określanie formatu rysunku i skali widoku rysunku

Tekla Structures zawiera kilka kombinacji ustawień, których można używać do definiowania rozmiaru rysunku i skali widoku rysunku. Można korzystać z dokładnej skali widoku rysunku i automatycznego rozmiaru rysunku, z automatycznej skali widoku i dokładnego rozmiaru lub z zarówno automatycznej skali, jak i automatycznego rozmiaru.

Ustawienia Więcej informacji

Automatyczny rozmiar: Aby zawsze używać określonej skali, należy ustawić dokładną skalę (która ma być używana) i zezwolić, aby Tekla Structures automatyczne wybierał rozmiar rysunku pasujący do wybranej skali.

Można zdefiniować różne skale dla widoków głównych i widoków przekroju. Wszystkie widoki główne na rysunku automatycznie używają tej samej skali, chyba że poszczególne widoki zostaną ustawione ręcznie.

Ustawianie dokładnego rozmiaru i automatycznej skali widoku rysunku

Autoskalowanie: Aby zawsze używać określonego rozmiaru rysunku, na przykład A3, A4 lub A1, należy ustawić rozmiar i zezwolić, aby Tekla Structures automatyczne wybierał skalę widoku rysunku pasującą do wybranego rozmiaru.

Tekla Structures najpierw próbuje użyć preferowanej skali dla widoków rysunku, następnie alternatywnych skal i wybiera największą możliwą skalę.

Ustawianie dokładnej skali widoku rysunku i automatycznego rozmiaru rysunku

Jeśli nie ma powodu do ograniczenia wyboru do konkretnych rozmiarów rysunku lub skal widoku rysunku, można zezwolić, aby Tekla Structures dostosowywał zarówno rozmiary, jak i skale.

Autoskalowanie i automatyczne dopasowywanie rozmiaru rysunków
Was this helpful?
Wstecz
Dalej