Definiowanie automatycznych właściwości śrub na rysunkach

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Definiowanie automatycznych właściwości śrub na rysunkach

Można określić zawartość wyświetlaną na śrubach oraz sposób pokazywania śrub.

 1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku.
 2. Wczytaj właściwości rysunku, które są najbardziej zbliżone do potrzebnych.
 3. Rysunki pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych: Kliknij Tworzenie widoku , wybierz widok i właściwości, które chcesz zmienić, a następnie kliknij Właściwości widoku.
 4. Kliknij Śruby.
 5. Na zakładce Zawartość określ przedstawienie śruby, zawartość symbolu śruby oraz widoczność śrub w elementach głównych.

  Na rysunkach zespołów i zespołów betonowych można określać również widoczność śrub w elementach podrzędnych i podzespołach.

 6. Na zakładce Wygląd wybierz kolor śrub.
 7. Rysunki pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych: Kliknij Zapisz , aby zapisać właściwości widoku. Następnie kliknij Zamknij , aby wrócić do okna właściwości rysunku.
 8. Rysunki zestawcze: Kliknij przycisk OK.
 9. Kliknij Zapisz , aby zapisać właściwości rysunku, a następnie przycisk OK i utwórz rysunek.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej