Wybieranie nowego układu dla rysunku

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Wybieranie nowego układu dla rysunku

We właściwościach rysunku można wybrać, który układ będzie używany na rysunku. Informacje o układzie przechowywane są w plikach właściwości rysunku. Zalecamy utworzenie tylu plików właściwości, ile potrzeba różnych układów dla różnych typów rysunków.

Aby wybrać nowy układ i zapisać informacje o układzie w pliku właściwości rysunku:

  1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku.
  2. Wczytaj właściwości rysunku, które są najbardziej zbliżone do potrzebnych.
  3. Kliknij Układ.
  4. Wybierz nowy układ z listy Układ.
  5. Kliknij Zapisz , aby zapisać zmienione właściwości rysunku, a następnie kliknij OK , aby zamknąć okno dialogowe właściwości rysunku.

Teraz można utworzyć rysunek przy użyciu pliku właściwości rysunku zawierającego zmienione informacje o układzie.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej