Tryb rysunku w Tekla Structures

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Tryb rysunku w Tekla Structures

Po otwarciu rysunku Tekla Structures aktywuje tryb rysunku. Wstążka i zakładki odpowiadające trybowi modelowania zostają zastąpione opcjami trybu rysunku. Widoki modelu pozostają na ekranie w tle. Gdy rysunek zostanie zamknięty , następuje automatyczny powrót do trybu modelowania.

Na poniższym obrazku wskazano położenia elementów sterujących w oknie rysunków:

(1) Menu Plik zawiera polecenia, które mogą być używane w trybie rysunku.

(2) Na wstążce i kartach w większości znajdują się polecenia dotyczące jedynie rysunków. Niektóre polecenia są wspólne z trybem modelowania.

(3) Szybkie uruchamianie do wyszukiwania poleceń dotyczących rysunku.

(4) Panel boczny zapewnia dostęp do makr i innych aplikacji dostępnych w rysunkach w katalogu Aplikacje i komponenty. Biblioteka 2D rysunków również znajduje się w panelu bocznym.

(5) Przełączniki przyciągania kontrolują, które punkty można chwytać i wybierać.

(6) Za pomocą przełączników wyboru można zawęzić liczbę obiektów do wybrania.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej