Drukowanie rysunków przy użyciu instancji drukarek w katalogu drukarki (stara metoda drukowania)

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Drukowanie rysunków przy użyciu instancji drukarek w katalogu drukarki (stara metoda drukowania)

Do drukowania rysunków można również używać drukarek Tekla Structures z własnego katalogu Katalog Drukarki. W tym celu należy nadać opcji zaawansowanej XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG wartość TRUE.

Nadanie opcji XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG wartości TRUE spowoduje wprowadzenie do użycia okna dialogowego Katalog Drukarki. Należy ustawić drukarki.

Niniejsza dokumentacja nie obejmuje konfigurowania drukarek w środowisku Microsoft Windows. Zakłada się, że drukarki zostały skonfigurowane i przetestowane w używanym środowisku. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konfigurowania drukarek, skontaktuj się z administratorem systemu.

Aby drukować z zastosowaniem nowej funkcjonalności drukowania, zobacz Drukowanie do pliku .pdf, pliku wydruku (.plt) lub na drukarce.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższe łącze:

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej