Drukowanie rysunków

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Drukowanie rysunków

Rysunki można drukować jako pliki PDF, zapisując je jako pliki wydruku ( .plt ) na potrzeby drukowania za pomocą drukarki/plotera lub drukować je za pomocą wybranej drukarki. Można również zmieniać grubość linii różnych kolorów. Tekla Structures umożliwia uzyskanie podglądu rysunków w czasie rzeczywistym w oknie dialogowym Drukuj rysunki.

Ograniczenia dotyczące drukowania

  • Z okna dialogowego Drukuj rysunki nie można jednocześnie drukować na papierach o różnych formatach. Aby drukować na papierach o różnych formatach, należy zmodyfikować plik drawingsizes.dat.
  • Rysunki na podglądach są kolorowe nawet po wybraniu Skala szarości lub Czarno-biały poprzez menu Plik > Ustawienia .
  • Na otwartym rysunku można wyświetlać podgląd tylko tego rysunku i wykonywać tylko jego drukowanie. Gdy rysunek jest otwarty, otwarcie innego rysunku (np. przez dwukrotne kliknięcie w obszarze Lista rysunków ) może nie spowodować aktualizacji podglądu. Wybierz ponownie rysunek (jednym kliknięciem) w obszarze Lista rysunków. Podgląd zostanie zaktualizowany tak, aby był zgodny z wyborem.
Uwaga:

Można również używać „starej” funkcji drukowania, w której wykorzystywane jest okno dialogowe Katalog Drukarki i wystąpienia drukarek Tekla Structures. Aby to zrobić, zobacz Drukowanie rysunków przy użyciu instancji drukarek w katalogu drukarki (stara metoda drukowania).

Was this helpful?
Wstecz
Dalej