Zapobieganie automatycznej aktualizacji i ponownemu tworzeniu rysunków

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Zapobieganie automatycznej aktualizacji i ponownemu tworzeniu rysunków

Istnieje kilka sposobów, za pomocą których można zapobiec aktualizowaniu i/lub ponownemu tworzeniu rysunków.

  • Zamroź rysunki, jeśli nie chcesz aktualizować wszystkich obiektów powiązanych na widokach rysunku. Obiekty budowlane (elementy, śruby, spoiny itp.) zawsze będą aktualizowane na zamrożonych rysunkach.

  • Zamykaj rysunki, których nie chcesz aktualizować.

  • Jeśli zaktualizujesz rysunek, który nie został zmodyfikowany , zostanie on ponownie utworzony. Rysunki są automatycznie odświeżane, jeżeli nie były edytowane, a następnie zapisane bądź nie zostały wydane przy użyciu funkcji Wydanie w Lista rysunków. Za pomocą opcji zaawansowanej XS_​RECREATE_​UNMODIFIED_​DRAWINGS możesz sterować ponownym tworzeniem niezmodyfikowanych rysunków.

  • Aby Tekla Structures nie aktualizował automatycznie rysunków w przypadku zmiany modelu, ustaw dla opcji zaawansowanej XS_​INTELLIGENT_​DRAWING_​ALLOWED wartość FALSE.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej