Edycja tabel w Edytorze szablonów

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Edycja tabel w Edytorze szablonów

Jeśli wymagana jest edycja tabeli w układzie rysunku, można otworzyć ją w Edytorze szablonów (TplEd). W Edytorze szablonów tabele układu rysunku nazywane są szablonami.

Można otwierać tylko tabele i szablony utworzone lub zapisane w Edytorze szablonów w wersji 3.2 lub nowszej.

Jeśli Twoje szablony znajdują się w folderze chronionym, są przeznaczone tylko do odczytu, ponieważ w folderze chronionym nie można zapisywać zmienionych szablonów. W takim przypadku musisz uruchomić Tekla Structures jako administrator.

Czy chcesz zmodyfikować ten szablon w Edytorze szablonów, czy też zmienić układ rysunku? Zmiany zostaną zastosowane na wszystkich rysunkach, które korzystają z tego szablonu lub z tego samego układu. Aby zastosować zmiany wprowadzone w szablonie, ponownie otwórz rysunek.

  1. Na rysunku kliknij dwukrotnie tabelę, którą chcesz zmienić.
  2. Tekla Structures wyświetli następujący komunikat:

    Would you like to edit this template in Template Editor or edit the drawing layout?

    Changes will be applied in all drawings that use this template or use the same layout.

    Reopen the drawing to apply the template changes.

  3. Kliknij Edytuj szablon w Edytorze szablonów. Tekla Structures uruchomi Edytor szablonów i zostanie wyświetlony wybrany szablon.
  4. Zmień szablon i zapisz zmiany, wybierając Plik > Zapisz lub Zapisz jako , aby wybrać inny folder, np. folder modelu.

Więcej informacji na temat Edytora szablonów zawiera dokument Podręcznik użytkownika Edytora szablonów.

Poniżej pokazano przykładowy wygląd tabeli na rysunku i w Edytorze szablonów. W tym przykładzie przedstawiono tabelę rewizji i blok tytułowy. Tabela rewizji znajduje się nad blokiem tytułowym i jest z nim powiązana w układzie.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej