Definiowanie automatycznych właściwości siatek

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Definiowanie automatycznych właściwości siatek

Właściwości siatki rysunku można modyfikować na rysunkach pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych indywidualnie dla każdego widoku. Na rysunkach zestawczych właściwości siatki można zmieniać na poziomie widoku i rysunku. Ponadto w otwartym rysunku można modyfikować poszczególne właściwości siatki.

  1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku.
  2. Wczytaj właściwości rysunku, które są najbardziej zbliżone do potrzebnych.
  3. Rysunki pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych: Kliknij Tworzenie widoku , wybierz widok i właściwości, które chcesz zmienić, a następnie kliknij Właściwości widoku.
  4. Kliknij Siatka.
  5. Zmodyfikuj właściwości siatki w żądany sposób.
  6. Rysunki pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych: Kliknij Zapisz , aby zapisać właściwości widoku, a następnie kliknij Zamknij.

    Rysunki zestawcze: Kliknij przycisk OK.

  7. Kliknij Zapisz , aby zapisać właściwości rysunku, a następnie przycisk OK i utwórz rysunek.
Wskazówka:

Opcje zaawansowane XS_​DRAWING_​GRID_​LABEL_​FRAME_​FIXED_​WIDTH i XS_​DRAWING_​GRID_​LABEL_​FRAME_​LINE_​WIDTH_​FACTOR umożliwiają dodatkowe dostosowywanie etykiet siatki.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej