Zarządzanie rysunkami

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Zarządzanie rysunkami

W zależności od fazy procesu pracy dostępne są różne narzędzia zarządzania rysunkami. Można aktualizować rysunki w przypadku zmian w modelu, zamykać rysunki, zamrażać rysunki, wydawać rysunki, tworzyć rewizje rysunków i usuwać rysunki.

Czynność Kliknij łącze poniżej:
Aktualizacja zapisanych rysunków po wprowadzeniu zmian w modelu Aktualizacja rysunków po wprowadzeniu zmian w modelu
Wskazanie, że rysunek nie jest dostępny do edycji przez zablokowanie go Blokowanie rysunków
Określenie, czy program Tekla Structures ma aktualizować wszystkie obiekty powiązane na widokach rysunku Zamrażanie rysunków
Oznaczanie rysunków jako gotowych do wydania Oznaczanie rysunków jako gotowych do wydania
Oznaczenie wydanego rysunku po wydaniu go do produkcji Wydawanie rysunków
Usunięcie niepotrzebnego rysunku Usuwanie rysunków
Rewizja rysunku i dodanie informacji o dokonanych zmianach Rewizja rysunków
Was this helpful?
Wstecz
Dalej