Rysunki zintegrowane z modelami

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Rysunki zintegrowane z modelami

Tekla Structures integruje rysunki z modelem. Rysunek stanowi okno do modelu przedstawiające konstrukcje 3D w 2D. Obiekty budowlane przedstawione na rysunku są obiektami modelu utworzonymi w modelu. Można zmieniać sposób ich przedstawienia na rysunku, jednak nie można zmienić geometrii ani lokalizacji obiektu budowlanego. Nie można również usuwać obiektów budowlanych. Wszystkie zmiany w obiektach budowlanych są wprowadzane w modelu. Dlatego rysunki zawsze są aktualne. Przykładowo wymiary i znaki na rysunkach zawsze są poprawne. Za pomocą narzędzi filtrowania można odfiltrować elementy i śruby na rysunkach lub można je ukryć, aby nie były widoczne.

Rysunki można tworzyć na dowolnym etapie projektu. Model musi być numerowany, aby można było tworzyć rysunki pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych, dlatego przed przystąpieniem do tworzenia rysunków konieczne jest zaplanowanie i wykonanie numeracji.

W przypadku zmiany modelu Tekla Structures umieści w obszarze Lista rysunków powiadomienie o konieczności aktualizacji odpowiednich rysunków. Nie można otworzyć rysunku, który nie jest aktualny.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej