Dbałość o aktualizację rysunków

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Dbałość o aktualizację rysunków

Kiedy model ulega zmianie, powiązane rysunki muszą być aktualizowane. Tekla Structures monitoruje aktualizacje i powiadamia o konieczności aktualizacji.

Ostrzeżenie:

Przy rozpoczynaniu korzystania z nowszej wersji Tekla Structures aktualizowanie rysunków utworzonych za pomocą starszej wersji może sprawiać problemy. Zaleca się ukończenie wszystkich rozpoczętych rysunków w starszej wersji lub utworzenie ponowne rysunków przy użyciu nowej wersji Tekla Structures.

Rysunki należy aktualizować, gdy:

  • geometria obiektu modelu ulegnie zmianie

  • lub niektóre inne właściwości obiektu modelu, takie jak materiał i klasa, uległy zmianie.

  • Obiekty modelu zostaną dodane lub usunięte,

  • Liczba identycznych obiektów modelu zmienia się.

Tekla Structures automatycznie aktualizuje rysunki podczas każdej numeracji modelu. Jeśli wcześniej nie wykonano numeracji modelu, podczas tworzenia rysunku zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Ponadto w przypadku zmiany modelu i przejścia do listy Lista rysunków w celu otwarcia rysunków, Tekla Structures oznaczy nieaktualne rysunki i trzeba będzie je zaktualizować, aby otwarcie było możliwe.

Rysunki zestawcze są zawsze aktualizowane przy otwieraniu w przypadku zmian w modelu. Nie ma potrzeby numerowania modelu w celu zaktualizowania rysunków zestawczych.

Kliknij poniższe łącza, aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji rysunku, sytuacji w których konieczne jest ponowne ich utworzenie, a także numerowania rysunków:

Aktualizacja rysunków po wprowadzeniu zmian w modelu

Ustawienia wpływające na ponowne tworzenie rysunków

Numerowanie modelu

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej