Siatki na rysunkach

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Siatki na rysunkach

Możesz pokazywać siatki i etykiety linii siatek na rysunkach pojedynczych elementów, zespołów betonowych i zespołów, a także na rysunkach zestawczych. Możesz ustawić automatyczne właściwości siatki, a także zmieniać ręcznie właściwości na otwartym rysunku.

Czynność Kliknij poniżej
Ręczna modyfikacja właściwości siatki oraz właściwości indywidualnych linii siatki Modyfikowanie właściwości siatki i linii siatki na rysunkach

Właściwości siatki rysunku

Ręczne ukrycie siatek i linii siatek Ukrywanie siatek lub linii siatki
Przeciągnięcie etykiety siatki, jeśli etykieta zasłania ważny obszar rysunku Przeciąganie etykiet siatki
Ustawienie automatycznych właściwości siatki przed utworzeniem rysunku Definiowanie automatycznych właściwości siatek
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej