Właściwości siatki rysunku

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Właściwości siatki rysunku

Okno dialogowe właściwości Siatka umożliwia wyświetlanie i modyfikowanie ustawień siatki na rysunkach.

  • Aby ustawić automatyczne właściwości siatki na rysunkach pojedynczych elementów i zespołów: Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku. Kliknij Tworzenie widoku , wybierz widok i właściwości, które chcesz zmienić, a następnie kliknij Właściwości widoku. Następnie kliknij Siatka i odpowiednio zmień ustawienia.
  • Aby ustawić automatyczne właściwości siatki na poziomie rysunku na rysunkach zestawczych: Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku. Kliknij Siatka i odpowiednio zmień ustawienia.
  • Aby zmodyfikować właściwości siatki na poziomie rysunku na rysunku zestawczym: Kliknij dwukrotnie tło rysunku, kliknij Siatka i odpowiednio zmień ustawienia.
  • Aby zmodyfikować właściwości siatki na poziomie widoku: Kliknij dwukrotnie ramkę widoku rysunku, następnie kliknij Siatka w oknie dialogowym Właściwości widoku i zmodyfikuj parametry w zależności od potrzeb.

Opcja

Opis

Siatki

Widoczne powoduje wyświetlenie siatek.

Niewidoczne powoduje, że siatki nie są wyświetlane.

Widoczne we wszystkich widokach powoduje wyświetlenie siatek we wszystkich widokach rysunku. Opcja ta jest niedostępna w przypadku rysunków zestawczych.

Widoczne tylko etykiety siatki powoduje wyświetlenie tylko etykiety siatki i krótkiego odcinka linii siatki. Długość wyświetlanej linii siatki zależy od wartości wprowadzonej w polu Umieszczenie tekstu. Na poziomie rysunku opcja ta jest dostępna tylko w przypadku rysunków zestawczych. Na poziomie widoku i obiektu opcja ta jest dostępna dla wszystkich typów rysunków.

Umieszczenie tekstu

Określa stronę, po której mają być wyświetlane etykiety siatki, a także wielkość przedłużenia linii (odległość pomiędzy końcem linii siatki a tekstem).

Tekst: Kolor , Wysokość , Czcionka i Ramka

Określa kolor, wysokość, czcionkę i ramkę tekstu etykiety siatki.

Inne sposoby dostosowywania siatek

Dalsze modyfikacje etykiet siatek umożliwiają takie ustawienia jak XS_​DRAWING_​GRID_​LABEL_​FRAME_​FIXED_​WIDTH , XS_​DRAWING_​GRID_​LABEL_​FRAME_​LINE_​WIDTH_​FACTOR i XS_​GRID_​TEXT_​FONT.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej