Określanie układu rysunku

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Określanie układu rysunku

Układ rysunku określa, które tabele rysunku zostaną uwzględnione w rysunku. Nowe układy można tworzyć za pomocą okna dialogowego Układ , w którym można również definiować zawarte tabele, marginesy i odstępy, oraz zestawu reguł w celu zwiększenia rozmiaru rysunku w razie potrzeby. Za pomocą innej aplikacji, Edytor układu , można dostosować istniejące układy rysunku. Tekla Structures zawiera wiele predefiniowanych układów rysunku. Dla każdego typu rysunku: zespołu, pojedynczego elementu, zespołu betonowego, zestawczego oraz zbiorczego istnieją specyficzne układy. Można również tworzyć własne układy.

Definiowanie układów za pomocą okna dialogowego Układ

Układ łączy zestaw układów tabeli rysunku z rozmiarami rysunku. Tekla Structures wybiera najmniejszy zdefiniowany rozmiar rysunku, który będzie pasował do widoków rysunku i połączonego układu tabeli. Na podstawie tych informacji Tekla Structures automatycznie uwzględnia w rysunku odpowiednie elementy.

Każdy układ rysunku ma własne:

  • Układy tabeli

  • Stałe rozmiary rysunków

  • Obliczone rozmiary rysunków

Używając różnych układów, można na przykład ustawić używanie dla rysunków zespołów arkuszy rysunku formatu A1 i A2, a dla rysunków pojedynczych elementów — arkuszy A3 i A4. Innym przykładem jest możliwość uwzględnienia list materiałów w rysunkach zespołów, ale nie w rysunkach zestawczych.

Tekla Structures zapisuje utworzone nowe układy w osobnych plikach z rozszerzeniem nazwy pliku .lay. Pliki układów są przechowywane w podfolderze \attributes w folderze modelu. Można je skopiować do folderów projektu lub firmowego zdefiniowanych za pomocą opcji zaawansowanych XS_FIRM i XS_PROJECT.

Bezpośrednia edycja układu w edytorze układu

Układ rysunku można edytować bezpośrednio na rysunku w oknie dialogowym Edytor układu. W trybie edytora układu można wybrać tabele, które zostaną uwzględnione w układzie, i miejsce ich wstawienia. Można również dostosować skalę, obrót i nakładanie się tabel z widokami.

Bezpośrednia edycja układu a tworzenie i edycja układu za pomocą starego okna dialogowego Układ

Edytor układu jest przeznaczony głównie do szybkiego, łatwego i bezpośredniego dostosowywania istniejących już układów tabeli. Stare okno dialogowe Układ dotyczące rysunku i funkcja edytowania układu jest nadal dostępne, i bardziej zaawansowane modyfikowanie układu należy wciąż przeprowadzać w oknie dialogowym Układ. Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Odwzorowywanie rozmiarów stałych i obliczonych jest dostępne tylko w starym oknie dialogowym Układ.

  • Konfigurowanie umieszczania widoku: Marginesy i odstępy można ustawiać tylko w starym oknie dialogowym Układ.

  • W trybie Edytor układu można jedynie tworzyć nowe układy tabeli poprzez modyfikowanie istniejących układów tabeli i zapisywanie ich pod nową nazwą. Nie można utworzyć układu rysunku od podstaw. Należy zawsze zaczynać od istniejącego układu. Można również edytować układ rysunku, który tylko ma nazwę i nie zawiera jeszcze zdefiniowanych układów tabel. Nowe układy można tworzyć od podstaw tylko w starym oknie dialogowym Układ.

Aby Aby dowiedzieć się więcej, kliknij łącze

Dowiedz się czym jest układu tabeli i co może zawierać. Dostęp do układów tabel można uzyskać za pomocą okna dialogowego Układ.

Układy tabeli

Dowiedz się czym są tabele znajdujące się w układzie tabeli oraz co mogą zawierać.

Tabele w układzie rysunku

Definiowanie nowego układu rysunku składającego się z układu tabeli, który obejmuje tabele, za pomocą okna dialogowego Układ

Tworzenie nowego szablonu rysunku i dodawanie układów tabel oraz tabel

Dowiedz się jakie elementy należy uwzględnić podczas zastępowania tabeli inną w układzie tabel, za pomocą okna dialogowego Układ

Modyfikowanie układów tabeli rysunku za pomocą okna dialogowego Układ

Definiowanie lokalizacji tabel w układzie tabeli za pomocą okna dialogowego Układ

Modyfikowanie układów tabeli rysunku za pomocą okna dialogowego Układ

Dodawanie planów orientacyjnych w układzie tabeli za pomocą okna dialogowego Układ

Modyfikowanie układów tabeli rysunku za pomocą okna dialogowego Układ

Dodawanie plików DWG/DXF w układzie tabeli za pomocą okna dialogowego Układ

Modyfikowanie układów tabeli rysunku za pomocą okna dialogowego Układ

Zmodyfikować tabele w Edytorze szablonów

Edycja tabel w Edytorze szablonów

Zmienić układ rysunku

Wybieranie nowego układu dla rysunku

Sprawdzić właściwości układu rysunku

Właściwości układu

Dodać ramki i znaczniki gięcia do rysunku

Dodawanie ramek i znaczników gięcia na wydrukach

Dodać etykietę Tekla Structures do układu rysunku

XS_​PRODUCT_​IDENTIFIER

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej