Rysunki w Tekla Structures

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Rysunki w Tekla Structures

Rysunki Tekla Structures zawierają wiele różnych funkcji i narzędzi wspomagających proces tworzenia rysunków i zarządzania nimi w wydajny sposób.

 • Model jest jedynym źródłem informacji dla rysunków. Rysunek jest jedynie kolejnym widokiem dodanym do modelu, zazwyczaj widokiem 2D. Dzięki temu informacje na rysunkach i w raportach są zawsze aktualne.

 • Katalog rysunków głównych stanowi jedną, centralną lokalizację, dlatego tworzenie rysunków przebiega w sposób szybki, wydajny i kontrolowany.

 • Automatyczne rysunki warsztatowe zespołów i pojedynczych elementów, zespołów betonowych, wybranych elementów z wstępnie zdefiniowanymi ustawieniami układu, widoków, wymiarów, znaków i obiektów budowlanych. Właściwości widoku są definiowane osobno dla każdego widoku przed utworzeniem rysunku.

 • Automatyczne rysunki zestawcze i plany zakotwień z wybranych widoków.

 • Obiekty rysunkowe są powiązane z obiektami modelu i aktualizują się, gdy zmienia się model.

 • Zmiana niektórych właściwości wymaga ponownego utworzenia rysunków.

 • Jeżeli w modelu znajduje się kilka identycznych elementów, zespołów betonowych lub zespołów, Tekla Structures utworzy tylko jeden rysunek.

 • Można modyfikować właściwości rysunku na trzech poziomach: rysunku, widoku i poziomu obiektu, w zależności od typu rysunku i pożądanego rezultatu.

 • Rysunki składają się z trzech podstawowych typów elementów: układu rysunku, widoków rysunku i obiektów rysunku. Można wybrać, które z nich zostaną uwzględnione w rysunku przed jego utworzeniem, a także dodać niezbędne obiekty do istniejącego rysunku.

 • Można sprawdzać podglądy rysunków i drukować rysunki przy pomocy drukarki, plotera oraz do plików PDF,

 • Można kontrolować rewizje rysunków, wydawać je, blokować i zamrażać.

 • Można użyć interaktywnych narzędzi edycji do dodawania wymiarów, różnych obiektów szkicu, znaków, uwag, tekstów, symboli, obrazów i łączy na rysunkach.

Czynność Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższe łącze
Sprawdzanie funkcji sterujących dostępnych w trybie rysunku

Tryb rysunku w Tekla Structures

Sprawdzanie, w jaki sposób rysunki są zintegrowane z modelem oraz co oznacza taka integracja

Rysunki zintegrowane z modelami

Sprawdzenie, na czym polega powiązanie rysunku

Powiązania rysunku

Sprawdzanie, co się dzieje, gdy rysunek wymaga aktualizacji

Dbałość o aktualizację rysunków

Sprawdzanie, gdzie i w jakiej kolejności można zmieniać właściwości rysunku

Różne poziomy ustawiania i modyfikowania właściwości rysunku

Sprawdzanie sytuacji, w których rysunek wymaga aktualizacji

Ustawienia wpływające na ponowne tworzenie rysunków

Sprawdzanie, z czego rysunek się składa

Układ i widoki rysunku

Sprawdzanie, jakiego rodzaju obiekty znajdują się na rysunkach

Obiekty rysunku

Sprawdzanie różnych dostępnych typów rysunków i sposobów ich tworzenia przy użyciu różnych metod

Tworzenie rysunków w Tekla Structures

Tworzenie rysunków poprzez klonowanie i sprawdzanie, w jakich sytuacjach klonowanie jest najlepszym wyborem

Klonowanie rysunków

Wyszukiwanie potrzebnych rysunków za pomocą opcji wyszukiwania i filtrowania na liście rysunków, wybieranie i otwieranie rysunków

Wyszukiwanie i otwieranie rysunków

Ręczne edytowanie rysunków: dodawanie obiektów, modyfikowanie właściwości itp.

Edytowanie rysunków

Aktualizowanie rysunków w przypadku zmian w modelu, blokowanie rysunków, zamrażanie rysunków, wydawanie rysunków, tworzenie rewizji rysunków i usuwanie rysunków

Zarządzanie rysunkami

Drukowanie rysunków jako plików PDF, zapisywanie ich jako plików do plotowania (.plt) na potrzeby drukowania za pomocą drukarki/plotera lub drukowanie ich za pomocą wybranej drukarki

Drukowanie rysunków

Konfigurowanie i modyfikowanie automatycznych ustawień rysunków

Definiowanie automatycznych ustawień rysunków

Określanie widoków rysunku

Sprawdzanie dostępnych właściwości i ustawień rysunku

Odniesienie do ustawień rysunku

Was this helpful?
Wstecz
Dalej