Powiązania rysunku

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Powiązania rysunku

Rysunki Tekla Structurespowiązane. Obiekty na rysunku są połączone z obiektami modelu, co oznacza, że większość obiektów na rysunku jest automatycznie aktualizowana po zmianie odpowiednich obiektów modelu. Jeśli na przykład zmianie ulegnie rozmiar obiektu modelu, wówczas punkty wymiarów na rysunku przesuną się wraz z odpowiednim obiektem i nastąpi przeliczenie wymiarów. Nie powoduje to utraty żadnych zmian wprowadzonych ręcznie na rysunku. Dotyczy to wszystkich typów rysunków.

Tekla Structures aktualizuje następujące obiekty rysunku zgodnie ze zmianami w modelu:

 • Elementy

 • Znaki

 • Wymiary

 • Spoiny

 • Widoki

 • Znaki przekroju

 • Znaki detalu

 • Uwagi powiązane

 • Linie i inne kształty

 • Tabele

Tekla Structures zachowuje następujące ręczne zmiany wprowadzone na rysunkach:

 • Punkty bazowe obiektów; np. jeśli przeciągniesz obiekt do nowego położenia

 • Właściwości obiektu, np. kolor, czcionka i typ linii

Opcje zaawansowane obsługujące powiązania

XS_​ASSOCIATIVE_​CHANGE_​HIGHLIGHT_​SIZE

XS_​ASSOCIATIVE_​CHANGE_​HIGHLIGHT_​SYMBOL

XS_​HIGHLIGHT_​ASSOCIATIVE_​DIMENSION_​CHANGES

Zobacz również

Symbol powiązania

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej