Wyświetlanie znaków stron połączenia

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Wyświetlanie znaków stron połączenia

Symbol w rysunkach zespołów może służyć do wskazania strony elementu, do której jest przymocowany element łączący.

  1. Wybierz Rysunki i raporty > Właściwości rysunku > Rysunek zespołu .
  2. Wczytaj właściwości rysunku, które są najbardziej zbliżone do potrzebnych.
  3. Kliknij Tworzenie widoku , wybierz widok i właściwości, które chcesz zmienić, a następnie kliknij Właściwości widoku.
  4. Kliknij Element.
  5. Na zakładce Zawartość zaznacz pole wyboru Znaki stron połączenia.
  6. Kliknij Zapisz , aby zapisać właściwości widoku.
  7. Kliknij Zamknij.
  8. Kliknij Zapisz , aby zapisać właściwości rysunku, a następnie przycisk OK i utwórz rysunek.

Wskazówka:

W razie potrzeby można zmienić symbol znaku strony połączenia za pomocą opcji zaawansowanej XS_​CONNECTING_​SIDE_​MARK_​SYMBOL , a przy użyciu opcji XS_​MIN_​DISTANCE_​FOR_​CONNECTING_​SIDE_​MARK określić, czy znak strony połączenia ma być rysowany, czy nie.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej