Określanie wymiarowania

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Określanie wymiarowania

Wymiary to obiekty uwag powiązanych reprezentujące rozmiary obiektów budynku. Wymiary są czymś więcej niż liniami lub wektorami: to interaktywne objaśnienia geometrii. W przypadku automatycznego wymiarowania Tekla Structures tworzy wymiary w całym rysunku albo na widokach rysunku opartych na widokach wymiarowania definiowanych przed utworzeniem rysunku.

Na rysunkach pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych wymiary automatyczne ustawia się osobno w każdym widoku.

W rysunkach zestawczych automatyczne wymiary są ustawiane dla całego rysunku.

Ustawienia automatycznych wymiarów można zdefiniować przed utworzeniem rysunku — można je również zmodyfikować później.

Czynność Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższe łącze
Tworzenie automatycznych wymiarów w widoku pojedynczego elementu, zespołu lub zespołu betonowego Automatyczne wymiary na poziomie widoku

Dodawanie automatycznych wymiarów na poziomie widoku

Przykładowy proces pracy: Tworzenie automatycznych wymiarów ogólnych i wymiarów otworów na poziomie widoku

Sprawdzanie ustawień wpływających na tworzenie wymiarów Właściwości reguł wymiarowania
Tworzenie filtra wymaganego do wymiarowania na poziomie widoku do wybierania obiektów przeznaczonych do zwymiarowania Tworzenie filtra widoku rysunku przeznaczonego do wymiarowania na poziomie widoku
Wyświetlanie przykładów różnych kombinacji typów i ustawień wymiarowania

Różne scenariusze stosowania różnych typów wymiarowania

Przykład: Używanie zarówno wymiarowania na poziomie widoku, jak i wymiarowania zintegrowanego

Przykład: Używanie tylko wymiarowania zintegrowanego

Przykład: Używanie tylko wymiarowania na poziomie widoku

Przykłady: wymiary utworzone za pomocą wymiarowania na poziomie widoku

Korzystanie z tradycyjnej metody wymiarowania w oknie dialogowym Wymiarowanie poprzez stosowanie typu wymiarowania Zintegrowane Dodawanie automatycznych wymiarów specyficznych dla widoku przy użyciu typu wymiarowania Zintegrowane
Tworzenie podwójnych oznaczeń wymiarów automatycznie we wszystkich typach rysunków Dodawanie automatycznych podwójnych wymiarów
Kontrolowanie wymiarów dodawanych przez Tekla Structures w przypadku rozwiniętych elementów Dodawanie wymiarów do elementów rozwiniętych
Tworzenie minimalnych i maksymalnych wymiarów pozycji dla śrub Dodawanie minimalnych i maksymalnych wymiarów pozycji do śrub
Dodawanie przedłużeń do linii wymiarowych Tworzenie przedłużeń linii wymiarowych
Dostosowywanie ustawień linii przedłużeń Ustawianie długości linii przedłużenia wymiaru
Dostosowywanie wymiarów bezwzględnych Zmiana wyglądu wymiarów bezwzględnych
Powiększanie wąskich wymiarów w celu ułatwienia ich odczytania Tworzenie powiększonych wymiarów
Używanie innego przedrostka w wymiarach radialnych Zmiana przedrostka w wymiarach promieniowych
Wymiarowanie blach przy użyciu opcji zaawansowanych Dodawanie wymiarów do blach
Dostosowywanie wymiarowania profili przy użyciu tabeli płaszczyzn wymiarowania Dodawanie wymiarów do profili
Wyświetlanie przykładów nachylonych tekstów wymiarów Nachylone teksty wymiaru
Dodawanie automatycznych wymiarów na rysunkach zestawczych Dodawanie automatycznych wymiarów do rysunków zestawczych
Was this helpful?
Wstecz
Dalej