Szczegółowe ustawienia poziomu obiektów

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Szczegółowe ustawienia poziomu obiektów

Oprócz definiowania automatycznych właściwości obiektów i znaków rysunku można również skonfigurować specjalne przedstawienie znaków i obiektów budowlanych na rysunkach, a także użyć tych szczegółowych ustawień poziomu obiektu do konkretnych celów. Można na przykład zdefiniować, aby wszystkie słupy na określonym rysunku zestawczym były wyświetlane w konkretnym kolorze, a na wszystkich innych rysunkach zestawczych w domyślnym kolorze elementu.

Na rysunkach zestawczych można używać szczegółowych ustawień poziomu obiektu zarówno na poziomie rysunku, jak i widoku. W innych typach rysunków to ustawienie jest specyficzne dla widoku.

Do utworzenia szczegółowych ustawień obiektów konieczne są następujące elementy:

  • Filtr umożliwiający wybranie obiektów, których będą dotyczyć ustawienia.
  • Właściwości obiektu, które mają być zastosowane do obiektów.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej